Klassieke Opleidingen

Klassieke Opleidingen

 • Agressie op de werkvloer Communicatie

  Medewerkers worden vandaag de dag steeds meer geconfronteerd met arrogantie of agressieve bejegeningen en intimiderend gedrag van anderen. Agressief gedrag roept enerzijds onzekerheid op bij het personeel (wat verhoogd absenteïsme, langdurig verzuim en demotivatie tot gevolg kan hebben), anderzijds is het slechte reclame voor toekomstige en huidige klanten. Omwille van de negatieve gevolgen, zowel in de werk- als in de privésfeer, dient op tijd te worden ingegrepen!

  Lees meer »
 • Assertiviteit Communicatie

  De kwaliteit van ons werk en onze prestaties wordt in sterk mate beïnvloed door het samenwerkingsklimaat in een organisatie. Daarom is het vaak moeilijk een leidinggevende of een collega iets te weigeren, ook al heb je het zelf al veel te druk, en gaan we conflicten en spanningen zoveel mogelijk uit de weg. Hoe kan je nu je eigen doelen bereiken, zonder het jezelf en anderen moeilijk te maken?

  Lees meer »
 • Change management Leiderschap

  Of het nu gaat om kleine of grote aanpassingen in ons dagelijks leven of op de werkvloer, verandering stoot vaak op weerstand. Nochtans is het een belangrijk element van groei en vooruitgang. Hoe pakken we nu best verandering aan zodat onze werknemers dit niet alleen aanvaarden, maar dit ook gaan internaliseren en verder gaan bevorderen?

  Lees meer »
 • Conflicthantering Communicatie

  Een misverstand of meningsverschil kan leiden tot irritaties, enkele individuen verdedigen tegengestelde belangen en staan elkaars werk zo in de weg of iemand wordt niet op tijd ingelicht over een belangrijke vergadering. Conflicten zijn alomtegenwoordig en zijn bovendien een logisch gevolg van samenwerken met anderen. Maar wat als het werk van je medewerkers eronder begint te lijden?

  Lees meer »
 • Consultatief / adviserend verkopen Verkoop

  Een klant kan je beschouwen als een partner. Dit impliceert dat je zijn input waardeert om een product of dienst verder te ontwikkelen. Bij consultatief of adviserend verkopen verplaatst de account manager zich in het probleem van de klant. Hij denkt mee over de oplossing, in plaats van puur zijn eigen product te verkopen.

  Lees meer »
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken Leiderschap

  Geregeld samenzitten met je werknemers biedt je niet enkel de kans achteruit te blikken en de nodige feedback te geven over geleverde prestaties, maar ook vooruit te kijken en na te gaan hoe je werknemers verder kunnen evolueren.

  Lees meer »
 • I Coaching Leiderschap

  Je volgde als leidinggevende al een opleiding ‘I communicator’ en ‘I manager’, of ‘Red Jacket’ en een individueel development center. Of je bent een niet-leidinggevende die de rol heeft om collega’s te helpen of nieuwkomers in te werken. In dit geval volgde je eerst de opleiding ‘Me, Myself and I’.

  Lees meer »
 • I Communicator Communicatie

  ‘Alles is communicatie’ is een uitspraak die je vaak hoort als mensen met elkaar samenwerken. Of je nu een team aanstuurt of er deel van uitmaakt, we communiceren voortdurend met elkaar om werk gedaan te krijgen. Soms zijn we ons bewust van hoe we communiceren maar even vaak ook niet.

  Lees meer »
 • I Manager Leiderschap

  Een goede manager kent zijn medewerkers en weet wat bij hen leeft. Hij kan hen motiveren, inspireren en biedt een luisterend oor wanneer ze het moeilijk hebben. Daarnaast beschikt hij ook over de nodige kennis en competenties om zijn werk goed uit te voeren. Plannen, delegeren en organiseren zijn slechts enkele zaken die tot zijn takenpakket behoren. Soms is het echter niet makkelijk om beide aspecten te combineren…

  Lees meer »
 • I Organised Leiderschap

  De werkdagen van je medewerkers duren over het algemeen even lang. Toch benutten sommigen hun tijd beter en krijgen zo meer werk gedaan terwijl anderen zich verliezen in tijdrovers. Het ‘I Organised’ leertraject biedt de perfecte oplossing voor dit probleem! Nieuwe gewoonten aanleren om beter georganiseerd te werk te gaan, bestaat voor 20% uit kennis en voor 80% uit de discipline om dit ook effectief toe te passen. Wanneer je je uitsluitend focust op de kennis, bereik je uiteraard geen duurzame resultaten.

  Lees meer »
 • I Sales Verkoop

  De focus in het bedrijfsleven is vooral gericht op resultaten. Ons succes als verkoper hangt dan ook in belangrijke mate af van de resultaten die we kunnen realiseren bij onze klanten. De hedendaagse verkoper is steeds meer een proactieve consultant die zijn klanten helpt bij het realiseren van hun resultaten. De vraag die we hierbij steeds dienen na te gaan is: wat heeft onze klant nodig om succesvoller te functioneren? Of, wat is de behoefte van de klant en hoe speel ik daar best op in?

  Lees meer »
 • Klachtenbehandeling Communicatie

  Al te vaak worden klachten van klanten niet serieus genomen, opzij geschoven of te laat behandeld. Dit heeft uiteraard het verlies van deze klanten tot gevolg en leidt bovendien tot negatieve reclame voor de organisatie! Nochtans kunnen deze klachten het startpunt zijn voor uw organisatie om haar diensten en producten nog verder te optimaliseren. Een goed opgeloste klacht is daarnaast ook een erg goede klantenbinder!

  Lees meer »
 • Klantenprofilering Verkoop

  Verkopers hebben vaak de neiging om hun verhaal steeds op dezelfde manier te brengen. Het effect van een verkoopsgesprek is echter hoger als we onze benadering kunnen aanpassen aan de stijl van onze gesprekspartner. Uiteraard komen hier de nodige tricks & tools aan te pas.

  Lees meer »
 • Klantenzorg Communicatie

  Elke medewerker staat ten dienste van een klant. Of dit nu een externe of interne klant is, er is altijd wel iemand die onze dienstverlening nodig heeft. Deze kan hier uiteindelijk tevreden of ontevreden over zijn. Vervolgens maken we de keuze of we onszelf al dan niet verantwoordelijk stellen voor deze (on)tevredenheid.

  Lees meer »
 • Me, Myself & I / Ken jezelf Communicatie

  Medewerkers werken beter en efficiënter als ze gemotiveerd zijn. Omgekeerd kunnen gedemotiveerde medewerkers andere medewerkers belemmeren hun werk goed en graag uit te voeren. Motivatie is echter een onbewuste factor. Je weet met andere woorden niet altijd wat je nu gemotiveerd houdt op het werk. Door gebruik te maken van deze zelfkennis kan je echter je werk organiseren rondom je motivatiefactoren om zo gemotiveerder en gelukkiger door het leven (en je werk) te gaan.

  Lees meer »
 • Missie, visie en waarden Leiderschap

  Het begrip missie heeft te maken met onze huidige waarden en identiteit. Wie zijn we en waar staan we op dit moment voor? Een visie is dan weer een ambitieus, brutaal en origineel beeld van de toekomst. Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen en waar gaan we voor? Beide concepten worden bovendien beïnvloed door de waarden die leven in de organisatie.

  Lees meer »
 • Motiveren van medewerkers Leiderschap

  Het belangrijkste kapitaal dat een organisatie bezit, zijn uiteraard haar werknemers. Er bestaat echter geen handleiding die we zomaar kunnen raadplegen om hen gemotiveerd en betrokken te laten voelen bij hun werk. Ieder heeft immers specifieke kwaliteiten, competenties en werkwijzen om resultaten te bereiken. Het motiveren van teamleden en werknemers moet dus op de eerste plaats gericht zijn op hun persoonlijke ontwikkeling. Dit zal uiteraard invloed uitoefenen op hun werkprestaties!

  Lees meer »
 • Negotiatie voor win-win Communicatie, Leiderschap

  We zijn bijna dagelijks aan het onderhandelen om van een ander iets te verkrijgen: een contract, de medewerking van een collega, het akkoord van je baas,… De ene keer lukt dit, de andere keer hebben we het gevoel dat de andere niet mee wil in onze richting. Onderhandelingen zijn echter pas geslaagd als ze het gewenste effect hebben. Deze onderhandelingstechnieken zullen je niet alleen in je werk verder helpen, maar ook daarbuiten.

  Lees meer »
 • Niet-hiërarchisch leidinggeven Leiderschap

  De organisatie van de toekomst ziet er anders uit dan de huidige hiërarchische gestructureerde onderneming. De snelle veranderingen in de markt én op technologisch vlak gekoppeld aan onze projectorganisaties, maken het noodzakelijk dat we op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. Als projectleider of leidinggevende kun je niet langer gewoon op functie, positie of titel beroep doen om het werk gedaan te krijgen en mensen te mobiliseren. Je moet meer dan ooit het zelfsturend vermogen van je medewerkers aanspreken. Collega’s beïnvloeden en hen helpen mee oplossingen aan te reiken om het werk gedaan te krijgen, is het nieuwe sturen. Dit vergt een andere aanpak van de leidinggevende en het aanscherpen van de persoonlijke vaardigheden van zowel jezelf, collega’s management en team. Het eindresultaat is een werkbare co-creatieve werkplek.

  INFORMEEL LEIDERSCHAP

  Maar zelfs als je formeel geen leidinggevende rol hebt, moet je als ervaren professional steeds vaker mensen aansturen en inspireren. Maar hoe krijg je mensen mee als je niet op je strepen kunt staan? Hoe kun je mensen vanuit jouw rol motiveren? In deze tweedaagse workshop training leer je je eigen kracht te herkennen, te gebruiken en te versterken. Zodat jij deze kunt inzetten om anderen te motiveren én te inspireren, als een informele leider.

  AANPAK VAN DIT UNIEKE WERKPROGRAMMA

  Gedurende dag 1 leert u de technieken om de dingen gedaan te krijgen. Aan de hand van recente onderzoeksinzichten, communicatietechnieken, stellen van de juiste vragen, prioriteren, samenwerkingstechnieken, … leer je wat van jouw verwacht wordt als informele leider. Gedurende dag 2 pas je deze technieken toe in een fictieve werkomgeving. In een real life simulatie leer je hoe je de dingen écht gedaan krijgt.

  Lees meer »
 • Offertes schrijven Verkoop

  Een uitstekende offerte toont aan dat u het probleem of de vraag van de klant goed begrijpt en dat u een oplossing op maat kan aanbieden. Dit lijkt echter makkelijker dan het is! Het impliceert immers dat de offerte niet alleen vertrouwen wekt, maar ook professionaliteit uitstraalt, gedrevenheid aantoont en de nodige kennis en kunde met elkaar combineert en de klant daar bovendien van overtuigt.

  Lees meer »
 • Onthaal van nieuwe medewerkers Communicatie

  Sedert enige tijd heeft de werkgever, of een lid van de hiërarchische lijn die door hem werd aangeduid, de verplichting om gepaste maatregelen te nemen voor de organisatie van het onthaal van nieuwe medewerkers. Uiteraard bestaan hier vele mogelijkheden toe: peter- en meterschap, regelmatig feedback geven over vorderingen, rondleidingen, een stappenplan opstellen, directe rapporten,… Maar welke acties passen het best binnen je eigen organisatie?

  Lees meer »
 • Presentatietechnieken: basis Leiderschap

  Of je nu een presentatie moet geven aan een externe klant, een collega, je teamleden of je leidinggevende, vaak zorgt dit voor stress en spanningen. Maar een goede voorbereiding is al het halve werk en oefening baart kunst!

  Lees meer »
 • Presentatietechnieken: geavanceerd Leiderschap

  Deze opleiding bouwt verder op de training ‘presentatietechnieken – basis’.

  Lees meer »
 • Project management Leiderschap

  In tegenstelling tot een gewone manager, geeft een projectmanager leiding aan eenmalige opdrachten met een duidelijk eindresultaat. Een projectmanager moet daarbij niet alleen over de nodige technische en organisatorische know-how beschikken, maar moet eveneens zijn teamleden kunnen leiden en motiveren. Projectmatig werken kan, wanneer dit goed wordt uitgevoerd, bijdragen tot een hogere efficiëntie van de organisatie!

  Lees meer »
 • Schriftelijke communicatie Communicatie

  Elke organisatie heeft een bepaalde stijl met betrekking tot zijn schriftelijke communicatie. Maar is de boodschap zo op een boeiende en correcte manier verpakt? Geldt deze stijl zowel voor e-mails, zakelijke brieven, interne rapporten, offertes, presentaties enzovoort? In een tijd waarin de mogelijkheden in communicatievormen en middelen onbegrensd lijken te zijn, dreigt de aandacht voor vorm en inhoud te verslappen. Deze training maakt u wakker en helpt u om uw schriftelijke vaardigheden te verbeteren.

  Lees meer »
 • Selectiegesprekken Leiderschap

  De arbeidsmarkt trekt opnieuw aan en het aantal vacatures groeit. Maar hoe krijgt u de valide gedragsinformatie die voorspelt wat u kan en mag verwachten van een kandidaat?

  Selectie van nieuwe medewerkers vraagt van leidinggevenden en andere betrokkenen inzicht in een goed selectieproces en vaardigheid in het voeren van een selectie-interview. School for Recruitment, een divisie van Dynamo, heeft een programma speciaal gericht op dit inzicht en die vaardigheden om zo de kwaliteit en de voorspellende waarde van uw selectieproces te verhogen. Met de interviewvaardigheden bent u beter in staat om na te gaan welke kwaliteiten de sollicitanten bezitten en waar zich mogelijke risico´s bevinden. Ook kunt u deze vaardigheden inzetten bij het verder coachen van medewerkers.

  Voor uitgebreide informatie, neem een kijkje op de site van School for Recruitment.

  Lees meer »
 • Solution selling Verkoop

  In vergelijking met de jaren ’70 – ’80 is verkopen een veel complexere activiteit geworden. We verkopen geen producten of diensten meer, maar systemen, oplossingen, concepten,… We verkopen ook hoger op de hiërarchische ladder en hebben het niet meer over de praktische toepassingen van onze producten, maar over onze bijdrage in het realiseren van de lange termijnstrategie aan onze klant. Deze manier van verkopen vergt duidelijk een andere aanpak.

  Lees meer »
 • Sta eens in mijn schoenen Communicatie

  Bij teamwerk staat wederzijdse persoonlijke betrokkenheid centraal, waarbij bovendien gezamenlijke doelen worden nagestreefd. Communicatie is uiteraard erg belangrijk: je kan er niet van uitgaan dat anderen zomaar weten wat je zelf weet of denkt! Ook betrokkenheid en vertrouwen spelen een belangrijke rol. Maar wat als verschillende teamleden andere rollen en dus ook andere verantwoordelijkheden hebben? Hoe ga je met dit alles om?

  Lees meer »
 • Stresshantering Communicatie

  Iedereen ervaart wel eens dagelijkse ergernissen. Daarbovenop moet je plots ook samenwerken met een collega die erg van jezelf verschilt. Andere dagen zijn het dan weer de klanten die niet zo vriendelijk zijn of een klaagzang houden. Of misschien doet men wel van alle kanten beroep op je.

  Soms lijken gebeurtenissen moeilijk te hanteren en te controleren, zeker in periodes van hoge werkdruk. Hierdoor kan je in een toestand van lichamelijke en psychische gespannenheid terecht komen waardoor het moeilijk wordt om met de eisen van de werkomgeving om te gaan.

  Lees meer »
 • Telefoneren Communicatie

  Het eerste contact met een bedrijf gebeurt vaak telefonisch. We kunnen dan ook zeggen dat de telefoon een visitekaartje is van uw bedrijf. Maar wat als een klant slechts na lange tijd iemand aan de lijn krijgt of misschien wel helemaal niet wordt geholpen? Wat als de medewerker aan de lijn gedemotiveerd is en dit ook laat blijken? Een gespecialiseerde training is helemaal geen overbodige luxe!

  Lees meer »
 • Telefonische prospectie Verkoop

  Wanneer we iemand aan de lijn hebben, vormen we onszelf bijna onmiddellijk een beeld van die persoon. Hoe zorg je er echter voor dat deze eerste indruk van jezelf (en dus ook van je organisatie!) een positieve indruk wordt? Op welke manieren is dit te beïnvloeden? En hoe kan je de klant overtuigen dat jouw organisatie is wat hij zoekt?

  Lees meer »
 • Time management Communicatie

  Je maakt het dagelijks mee: je hebt tijd tekort om al je taken goed uit te voeren, je weet bovendien niet waar eerst te beginnen, je kan je niet concentreren op wat je nog moet doen en je voelt je vaak schuldig en gespannen omdat je niet gedaan krijgt wat je voorop stelde. Werknemers nemen vandaag de dag vaak werk mee naar huis omdat zij niet in staat zijn hun werk op een goede manier in te delen. Het is de hoogste tijd om hier verandering in te brengen!

  Lees meer »
 • Train the trainer Leiderschap

  Als trainer staat u iedere keer weer voor de uitdaging om de deelnemers in uw training te inspireren tot leren. Uiteraard put u daarbij uit uw kennis en ervaring, maar u weet ook dat er meer nodig is om een succesvolle training te geven. Wat dat is en hoe u zich daarin kunt ontwikkelen staat centraal in deze training.

  Lees meer »
 • Vergadertechnieken Leiderschap

  GSM’s gaan constant af en worden telkens beantwoord terwijl men naar buiten loopt om rustig zijn gang te kunnen gaan. Ondertussen druppelen de laatkomers geleidelijk aan binnen terwijl je zelf nog snel alle nodige papieren probeert te verzamelen. Sommige van je werknemers zitten dan weer dromerig voor zich uit te staren terwijl anderen al hevig in debat zijn rond minder prioritaire zaken. Herkenbaar? Niet lang meer! Dynamo helpt je om vergaderingen op een efficiënte manier te leiden en in te vullen.

  Lees meer »
 • Verzuimgesprekken Leiderschap

  Aangezien onverwachte en ongeplande afwezigheden de goede werking van je organisatie in de weg staan, houdt ziekteverzuim grote kosten in voor de organisatie. Het zegt ook veel over de betrokkenheid en motivatie van je werknemers. Hoe gaan we hier best mee om?

  Lees meer »