Cases

Cases

 • ISS

  Werfleiders die een programma rond leiding volgen, moeten bij ISS erg praktijkgericht zijn. We startten met een kick-off waar we brainstormden over de ideale kwaliteiten van een leiding. Dynamo bracht de sterktes en zwaktes van de huidige werfleiders in kaart via Radar. Tijdens een 2-daagse workshop bedachten de medewerkers van ISS zelf een follow-up systeem voor nieuwe werfleiders, dat ze vervolgens ook aan hun leidinggevenden presenteerden. Centraal in dit unieke proces stond de betrokkenheid van de werknemers bij het bedenken van deze strategie, die dan ook geïmplementeerd werd en opgevolgd door middel van feedback centers en coaches.

 • Les Grignoux

  De VZW Les Grignoux is een culturele onderneming in de sociale sector. Zij organiseren reeds ruim twintig jaar verschillende culturele activiteiten, waarvan de bioscoop op drie verschillende locaties in Luik de belangrijkste is. Het programma “Art & Essai” richt zich op het grote publiek.

  Les Grignoux richtte zich tot Dynamo omdat het vaak problemen ondervond bij het onthaal. Zij worden steeds meer geconfronteerd met agressief gedrag.

  De opleiding heeft tot doel het welzijn van de werknemers te verhogen door hen te laten nadenken over hun huidige manier van werken en van hieruit oplossingen aan te reiken om beter om te kunnen gaan met agressieve situaties. De opleiding wil een uitwisselingsplaats zijn om tot een gemeenschappelijke analyse en aanpak te komen.

  Dynamo vroeg aan de onthaalmedewerkers om vanuit hun eigen ervaring voorbeelden te zoeken van professioneel gedrag aan het onthaal. In realistische rollenspelen met een acteur gaan de deelnemers vervolgens nieuw aangeleerde gedragingen en technieken inoefenen. Zij krijgen hierbij dadelijk feedback van de trainer.

 • DHL

  Voor het lossen en laden van de vliegtuigen wordt er bij DHL in teams gewerkt. Het is verschrikkelijk als er zieken zijn, want dan moeten de anderen dubbel zo hard presteren. Er was geen verzuimbeleid vooraf en DHL ontwikkelde een stappenplan dat kan leiden tot ontslag. Omdat bepaalde supervisors de procedure te strikt volgden, ontwierp Dynamo een vervolgtraject waarin het element ‘luisteren’ centraal stond.

 • Delhaize

  Supermarktmanagers van Delhaize worden geregeld geconfronteerd met dilemma’s rond tijdskrediet, verloning en verlof Dit leidt soms tot conflicten met de sociale partners. Dankzij het ontwikkelingstraject van Dynamo weten de managers beter hoe ze moeten omgaan met dergelijke situaties. De maatgemaakte training optimaliseerde het gestructureerd onderhandelen zodat ze zich comfortabeler voelen tijdens het sociaal overleg.

 • Sabam

  Toen Sabam zijn finance afdeling centraliseerde, zaten de medewerkers op hun tandvlees. De organisatieverandering liet sporen na op menselijk vlak. In een eerste fase schakelde Dynamo Radar in om het team in kaart te brengen. Vervolgens organiseerden we individuele gesprekken met leidinggevenden en medewerkers, om ruimte te bieden aan het ventileren van frustraties. Daarna lieten we hen kijken naar wat er al wel werkte zodat de teamleden zich in de workshops die volgden volledig konden concentreren op het uitdenken van oplossingen. Zo vond het team elkaar terug en kwam er herboren enthousiasme in de nieuwe organisatiestructuur. Een jaar later is het team uitgebreid en de samenwerking en verstandhouding is gebleven.

 • De Stroomlijn

  Dynamo startte in 2008 een leiderschapstraject bij De Stroomlijn, het contactcenter voor Eandis, TMVW en AWW, om te evolueren naar een meer duurzame manier van leidinggeven van de teamleaders en trainer-coaches. Meer aandacht voor het individu, meer ondersteunend en ontwikkelingsgericht dan louter de focus op meten en beoordelen. Meer begeleiden op de werkvloer, tussen de mensen, dan van op afstand. Dit traject verloopt in een intensieve samenwerking met het managementteam dat dit veranderingsproces mee opvolgt en ondersteunt.

  Dynamo zette een gevarieerde aanpak in. Hierbij deden we een cultuuranalyse en ontwikkelden we een model van excellentie, als input voor training en on-the-job-coaching die aansluit bij hun noden, cultuur en praktijk.

 • Bayer

  Na de crisis wil Bayer zijn mensen een nieuw elan geven om zich achter een toekomstgericht project te scharen. In een proces van co-creatie via oplossingsgericht werken en waarderend onderzoek, schreven de leidinggevenden de missie, visie en waarden van Bayer Antwerpen samen uit. Vervolgens zochten ze samen met Dynamo naar projecten waar deze missie, visie en waarden kunnen beleefd worden.

 • Komosie

  KOMOSIE vzw, de Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, overkoepelt de verschillende Kringwinkels en Energiesnoeiersbedrijven in Vlaanderen. In het kader van een veranderingstraject werden binnen de organisatie voor de medewerkers nieuwe takenpakketten uitgewerkt. Dit gebeurde op basis van ‘jobcrafting’. Dynamo faciliteerde de verschillende workshops. Er werden spelregels afgesproken rond jobcrafting, er volgden taakdiagnosegesprekken met de medewerkers, de resultaten van de gesprekken (energiegevers en energievreters) werden met elkaar gedeeld… Via speeddates, teamcrafting en waarderende teamgesprekken over de organisatiestructuur- en cultuur werd binnen de organisatie meer ‘mooi werk’ gemaakt!

 • Quick

  Voor de managers van Quick ontwikkelde Dynamo een traject om het hands-on leadership te stimuleren. Een tweedaagse training tilde de managers naar een hoger niveau. Welke zijn de determinerende factoren die van iemand een excellente Quickmanager maken? Die werden in een model van excellentie gegoten. Eens dit gekend is, kan je in een development center en door persoonlijke coachings elke manager doen evolueren naar dit model.

 • Stad Leuven

  Vanaf 2009 werken alle loketdiensten van de stad Leuven samen in één nieuwe grote loketzone. Deze fysieke verhuizing betekende ook een kans om gemeenschappelijke ‘burgergerichtheidsregels’ af te spreken met alle loketdiensten. Deze regels wilde de directie niet top-down opleggen aan de loketmedewerkers, maar door hen zelf laten formuleren én goedkeuren. Onder het steeds weerkerende motto dat leren leuk kan zijn, ging Dynamo op creatieve wijze te werk door de opleiding in een kapel en tijdens een stadswandeling te laten plaatsvinden. De uitkomsten van deze sessies brachten we ludiek tot leven in improvisatietheater.

Andere Referenties:

Ablynx, AG Insurance, Ago, Alcatel, Aiesec, Auberge de jeuness, Avaya, Base, Bayer, Belgacom, Bosch, Buur, Campanile, Cisco, Coca-Cola, Continental, Creo, CSC, De Stroomlijn, Delhaize, Dexia, Dhl, Dolmen, Dvv, Egemin, Estee Lauder, Faculty Club, Febelfin, F-Gov Mobilité, Gamma, Getronics, Gevangenis Gent, GlaxoSmithKline, Horeca Formation, Financial Forces, Hydro, Inbev, Ikea, Ing, International Shiatsu School, Iss, Kone, Kruidvat, Kluwer, Le Pain Quotidien, Les Grignoux, LeuvenInc, Levanto, Mediamarkt-Saturn, Mobistar, Mondial Assistance, Monsanto, Mutualités Socialiste, Ovam, Pioneer, Pricma, Quick, Sabam, Sas, Schenker, Significant-GfK, Smals, Stad Genk, Stad Leuven, Stibbe, Swift, Sybase, Telindus, Telenet, Terumo, Test Aankoop, Unizo, Vlm, Voka, Volvo, Yamanouchi, Woon & Zorgcentrum OLV.