iWAM: een rekenkundig vergelijk

Elke mens is uniek!” is een veel gehoorde uitspraak. Met MBTI tracht men desondanks heel de wereldbevolking in 16 profielen samen te vatten. Met Radar iWAM creëerden we meer mogelijke profielen dan er ooit mensen op aarde geboren werden. Hoezo?

We worden dikwijls vergeleken met instrumenten als de MBTI of andere instrumenten gebaseerd op het model van Carl Jung. Er zijn uiteraard gelijkenissen. Zo vertrek je telkens van het idee dat mensen niet hetzelfde zijn en ga je er vanuit dat iemand anders niet noodzakelijk denkt zoals je zelf denkt.

Er zijn echter ook verschillen met bv. de MBTI, een instrument dat reeds ontstaan is voor de tweede wereldoorlog. MBTI werkt allereerst met 4 patronen. Hiermee kan je bijgevolg 2 tot de macht 4 = 16 vakjes creëren waarin je alle mensen kwijt moet krijgen. Radar iWAM brengt daarentegen 48 parameters in kaart. Daarmee kan je 2 tot de macht 48 = 281.474.976.710.656 unieke persoonsbeschrijvingen creëren. Als we er vanuit gaan dat er momenteel een wereldpopulatie is van 6.878.952.000 mensen1, betekent dit dat je 40.918 keer het aantal mensen dat leeft kan inbrengen in een uniek patroon. Als je vervolgens weet dat er volgens een berekening in 2002 op de aarde in totaal 106,456,367,669 mensen geboren zijn, wil dat zeggen dat je met de “vakjes” uit de Radar iWAM iedere persoon die ooit op aarde leefde 2644 keer een unieke plaats kan geven.

Alsof dat nog niet genoeg is, houden we bovendien rekening met context. Dat wil zeggen dat we er a priori vanuit gaan dat een persoon zich gedraagt naargelang waar hij/zij is en met wie hij/zij interageert.

Met deze schat aan informatie kan je je – door middel van een Model van Excellentie (automatische) statistische berekeningen of kwalitatieve analyse – vervolgens focussen op de parameters die er echt toe doen in een concrete situatie. Op deze manier combineer je een quasi oneindige diversiteit met een doelgerichte eenvoud. Een maatgemaakt Model van Excellentie identificeert welke attitudes, motivatie en werkstrategieën top performers gemeenschappelijk hebben en legt uit hoe die verschillen van onderpresteerders.

Voor nog meer vergelijkend materiaal kan je gaan naar: