Jobcrafting & Teamcrafting

Starten met Job- en Teamcrafting?

maak van de baan die je hebt, de baan die je wilt


1. Wat is Jobcrafting?

Jobcrafting is een methode waarbij je kleine wijzigingen in je job aanbrengt, die ervoor zorgen dat je werk meer energie geeft of je minder energie ontneemt. Deze aanpassingen liggen in je eigen handen en zijn van die aard dat je ze zonder toestemming kan uitvoeren. De aanpassingen zijn mogelijk zonder de team- of bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen of collega’s te benadelen.

2. Waarom Jobcrafting?

Er zijn verschillende redenen waarom Jobcrafting een meerwaarde zou kunnen betekenen voor uw organisatie:

 • Zinvol werk is de sleutel tot motivatie en retentie: Wanneer een medewerker geleidelijk uitgekeken raakt op zijn werk, maar niet meteen doorgroeit of carrièrestappen kan/wil zetten, dan geeft een jobcraftinggesprek het noodzakelijke inzicht om je werk terug zinvoller te maken.
 • Witte raven zijn zeldzaam: Een organisatie die medewerkers hun job zelf mee laten invullen rondom hun talenten en aspiraties zal makkelijker die witte raven aantrekken. Dit kan perfect passen binnen een bedrijfskader met een bepaald doel en resultaat voor ogen.
 • Langer blijven werken: Wanneer we naar ons eigen werk kijken dan beseffen we dat we zonder aanpassingen hetzelfde werk niet kunnen doen tot we 65 zijn. Een werkbare job verandert met de leeftijd.
 • Maak meer verantwoordelijke teams: De leiding bepaalt de strategie en het doel dat moet behaald worden. De medewerkers bepalen in overleg hoe en wie welk werk doet.
 • Regisseur zijn van je eigen werk: Medewerkers die regisseur zijn van hun leven zijn gelukkiger en presteren beter.

3. Hoe Jobcraften?

Natuurlijke jobcrafters passen hun werk zodanig aan dat ze het werk beter aankunnen. Maar niet iedereen durft dit of weet goed wat je nog meer kan doen als je de meest courante aanpassingen deed. Daarom dat een begeleide aanpak tot bredere en fundamentelere oplossingen komt.

In de aanpak die Dynamo sinds 2012 ontwikkelde starten we met een visuele taakanalyse. Die geeft een inzicht in de 5L taken (leuke, lastige, 2 ledige, lege en latente taken). Met dat inzicht ga je aan de slag via het door Dynamo ontworpen Jobcraftingspel. Dat spel integreert 20 craftingstechnieken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en uit ervaringen in meer dan 380 trajecten. Het spel helpt om tot meer innovatieve en duurzame oplossingen te komen. Beter dan dat je ze zelf moet bedenken.

4. Wat is Teamcrafting?

Teamcrafting is het gezamelijk sleutelen aan de werkverdeling door elkaars leuke en lelijke taken te kennen en hier rekening mee te houden. Dit kan door samen kleine oplossingen te ontwikkelen om werk voor iedereen leuker te maken en door taken en relaties beter af te stemmen rekening houdend met met het doel van ons team, de competenties, de attitudes en de middelen.

5. Hoe Teamcraften?

Het eerste blok bestaat uit het opmaken en delen van de teammatrix van taken. Het tweede gedeelte bestaat uit het zoeken naar oplossingen voor de problemen die prioritair behandeld dienen te worden. We volgen hierbij Dynamo’s 5 V model.

In de opleiding gaan we samen stapsgewijs door een 5V model van een teamcraftingproces. We ontwerpen in co-creatie een oplossing gebaseerd op onze ervaring en de situatie van de klant.

6. Waarvoor is Jobcrafting en Teamcrafting nog nuttig?

 • Loopbaancoaching: bij ad-hoc vragen van een medewerker die ontevreden is in de huidige job
 • Werkbaar werk: bij burn-out preventie of projecten om mensen langer en gemotiveerder aan het werk te houden, eindeloopbaaninitiatieven voor 55+(*)
 • Alternatief van functionerings- en evaluatiegesprek: uit metaonderzoek blijken de klassieke functioneringsgesprekken 1/3 tevredenheid, 1/3 maakt niks uit en 1/3 meer ontevreden werknemers te geven. Wil je dat risico niet lopen start dan met jobcraftingsgesprekken als waardig alternatief.
 • Teamcrafting: het team beter afstemmen op het werk en dit rekening houdend met de aanwezige talenten, competenties, attitudes en motivatie.
 • Alternatief voor teambuilding: elkaar beter leren kennen en samen leuke dingen doen is goed om problemen te vergeten maar ze lossen die niet op, ze komen na een tijd terug naar boven. Teamcrafting is een gestructureerde conversatie over de werkverdeling binnen het team en hoe we die een beetje beter kunnen maken.
 • Zelfsturender maken: het werk beter leren verdelen zonder dat de leidinggevende moet beslissen is een ideale voorbereiding tot zelfsturing. Lukt dat niet dan start je beter niet met zelfsturende teams.
 • Veranderingstrajecten: veranderingen die we niet uit de weg kunnen gaan en die een impact hebben op het werk van het team. Werk dat moet herverdeeld worden naar aanleiding van een fusie, splitsing, opdrachtswijziging, leanproject,…

(*)Verplicht werkgelegenheidsplan voor 45-plussers: Sinds 2013 moet iedere organisatie met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45+ opstellen. Hiermee dient de organisatie aan te tonen dat de werkgever actief werkt aan het aantrekken of behouden van oudere werknemers. Jobcrafting past hier perfect in.

“Het visueel maken van wat er leefde bij de mensen via de taakanalyse was enorm verhelderend. Het maakte het gesprek concreet en bespreekbaar. De conversatievorm die we geleerd hebben om in ‘open geest’ vrij te kunnen praten over het werk hielp echt. Achteraf gaf de lijst met 5L-taken van iedereen een houvast om een matrix te maken en zo de nieuwe teams samen te stellen. We waren erg verrast hoe snel we hiermee de puzzel konden leggen.”
(Jan Cremers – OCMW Genk)

7. Doelgroep

Onze doelgroep zijn HR-managers, HR business partners, opleidingsverantwoordelijken, coaches, loopbaanbegeleiders, diversiteitsverantwoordelijken, lijnmanagers die individueel of met hun team op zoek zijn manieren om werkbaar werk te maken, burn-out en stress te bestrijden, inzetbaarheid te verhogen of te verlengen.

8. Liever op maat tot actie komen?

Wij werken graag mee aan jullie intern project. In co-creatie zoeken we samen naar wat voor jullie het beste is. Via ons 5 V-model gaan we concreet met u aan de slag. We begeleiden HR, het betrokken team, leidinggevenden en medewerkers.

Dynamo staat u bij met een: infosessie voor leidinggevenden, training jobcraftinggesprekken voeren voor leidinggevenden, coaching van individuele taakanalyse gesprekken, facilitatie van craftingsgesprekken in team, coaching in het uitwerken van een teammatrix… met één doel: ‘zorgen dat uw project van de grond komt en vleugels krijgt richting resultaat – een betere samenwerking rond het werk!

Stuur gerust een bericht naar info@dynamo.be

Meer info over het jobcraftingspel?

Wat?

Het jobcraftingspel brengt structuur in het zoeken naar boetseermogelijkheden in je huidige job. Het kan zelfstandig of met coach worden gespeeld. Het spel bestaat zowel in een Nederlandstalige als Franstalige versie.

Prijs?

25,95 Euro (incl. BTW, excl. verzendkosten) - één spel 

vanaf 10 stuks: korting van 10%
vanaf 50 stuks: korting van 15%
vanaf 100 stuks: korting van 20%

We hebben ook een ander spel 'Attitude in a box'. Je kan dit kopen in combinatie met het jobcraftingsspel aan 44,90 Euro (incl. BTW, excl. verzendkosten).

Bestellen?

Bestel je spel hier
of
Stuur een mail naar info@dynamo.be

Meer info over incompany workshops?

Meer info via info@dynamo.be.

Brochure Dynamo Jobcrafting

Beluister hier een interview op Radio 1 in het programma Hautekiet:

Wie volgde onze workshops over jobcrafting? ACV, Actiris, Alternatief, Aquafin, Axa, Celanese, Christelijke Mutualiteiten, Emmaus – AZ Sint-Maarten, Corilus, De Kringwinkel, DuPont, Febelfin Academy, Fopas, Harol Consyst, HUB-EHSAL, ING Belgium, KBC, Katena, Levanto, Materialise, Octa+, OCMW Genk, Provincie Antwerpen, Start People, Stad Genk, Stad Leuven, Stad Turnhout, Torfs, Triodos Bank, Umicore, VDAB, Vibam, Zorgbedrijf Antwerpen, …