Invest in follow-up, increase the learning effect

SUPPORTED BY THE RIGHT FOLLOW-UP TOOLS

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat vaak nog teveel nadruk wordt gelegd op de eigenlijke training. Nochtans draagt dit slechts voor 24% bij aan de leereffectiviteit. De follow-up daarentegen draagt voor 50% bij maar organisaties spenderen hier slechts 5% van hun budget aan. Door het trainingsbudget beter te beheren en meer in de follow-up te investeren, kan je met hetzelfde geld een groter leereffect bekomen. Goede follow-up tools zijn uiteraard een noodzaak!
(Dr. Brent Peterson, Columbia University, 2004)

Een vergelijking:

TRAINING FOLLOW-UP BIJ DYNAMO
Één leermoment

Focus op groepsnoden

Weinig wordt onthouden

Veel kennis

Aparte meting van ROI

Meerdere leermomenten

Focus op individu en zijn noden

Veel onthouden door opfrissing

Specifieke kennis, enkel gevraagde topics

Metingen van ROI tijdens follow-up

Daar waar veel organisaties tekortschieten op vlak van follow-up, blinkt Dynamo net uit. Welke filosofie schuilt hierachter?
  • Dynamo ziet een training geven niet als massacommunicatie. Snel winst najagen belet immers het aanleren van duurzame gedragsveranderingen.
  • Het vooropgestelde budget wordt niet volledig aan training gespendeerd, zodat follow-up mogelijk blijft.
  • Voortdurend en enkel kennis aanreiken lost het probleem niet op. Kennis moet op de werkvloer omgezet worden naar de eigen situatie in de organisatie.

De talrijke follow-up instrumenten van Dynamo zijn creatief en worden als aangenaam ervaren door de deelnemers, waardoor leren makkelijker wordt.