Intervisie & supervisie

Intervisie & Supervisie

Intervisie

Met intervisie doelen we op groepssessies waarin kleinere groepen, waarvan de deelnemers een gelijkaardige achtergrond hebben, zonder begeleiding van een facilitator ervaringen uitwisselen. Het doel bestaat eruit de kennis na een training te (her)activeren en leren uit de ervaringen van anderen (collega’s, peers).

Supervisie

Een supervisie is een groepssessie waar een (grote) groep deelnemers na een training ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar. Dit alles gebeurt onder toezicht van een facilitator die over de vereiste expertise beschikt in het vakgebied. Ook hier staat het (her)activeren van kennis centraal en wordt de mogelijkheid geboden ervaringen van peers te analyseren en uit te werken. Specifiek worden concrete cases aangebracht door de deelnemers, en wordt samen actief gezocht naar een oplossing. De facilitator kan advies geven en samenvattingen aanbieden.