Radar®

Peilen naar de attitudes en motivatie van individuen is niet eenvoudig. Sommigen staan hier helemaal niet bij stil en kennen deze bijgevolg niet, anderen willen deze niet zomaar prijsgeven of zijn hier niet toe in staat. Radar omzeilt deze problemen. Het laat ons toe op een eenvoudige manier de attitude- en motivatiecode van een individu in kaart brengen. Liegen is onmogelijk en sociaal gewenste antwoorden zijn uitgesloten.

Radar kan als interview afgenomen worden maar er is ook een elektronisch luik (Radar – iWAM) die toelaat om grote groepen op korte tijd te bereiken. Het stelt een uitgebreid individueel profiel op van iemands attitudes, werk- en motivatiestrategieën. Dit instrument kan toegepast worden op individueel niveau, maar ook teams en zelfs een hele organisatie kunnen worden onderzocht. Omdat deze dan ook met elkaar kunnen vergeleken worden, krijg je een zicht op de voornaamste gelijkenissen en verschillen tussen individuen, een leider en zijn team, een werknemer en de bedrijfscultuur of zelfs tussen twee bedrijven.

Mensen kan je uiteraard niet zomaar definiëren. Elke persoon is uniek, iets wat een test zeker moet reflecteren. Radar meet 48 cognitieve patronen die geclassificeerd worden in 16 groepen. Elk van die 48 parameters wordt bovendien nog eens weergegeven op een representatieve schaal. Zo geeft Radar nauwkeurige informatie over een persoon.

Radar gaat specifiek de volgende aspecten na:

1) Motivatieparameters

 1. Criteria en waarden
 2. Actieniveau
 3. Actierichting
 4. Evaluatiereferentie
 5. Taakgedrag
 6. Behoefte aan verandering

2) Werkorganisatieparameters

 1. Waarnemingsveld
 2. Manier van communiceren
 3. Reactie onder stress
 4. Type werkomgeving
 5. Type werkopdracht
 6. Interessefilters

3) Parameters van management, tijd, stress en zelfovertuiging

 1. Werkbenadering
 2. Tijdsoriëntering
 3. Motivatiestijl McClelland
 4. Houding tov normen en regels