The Secret Da Vinci Academy

Business game – The Secret Da Vinci Academy

The Secret Da Vinci Academy is een actueel en erg boeiend simulatiegame waarmee volgende leerdoelstellingen behaald worden:

  • inzichten verwerven in competenties;
  • creëren van een team waarbij zowel het individuele als het bedrijfsresultaat van belang is;
  • verbetering van communicatie- en onderhandelingsvaardigheden;
  • bouwen aan betere relaties, zowel intern als extern;
  • inzicht verwerven in de werking van een groep;
  • aandacht vestigen op het belang van goede communicatievaardigheden naast technische vaardigheden om een excellente medewerker te zijn;
  • motiveren om succesvol te zijn;
  • behalen van succes door gemotiveerd samenwerken ondanks frustraties en obstakels.

Praktische informatie

Doelgroep

Door het gelaagde karakter van het Da Vinci spel is het geschikt voor alle niveaus in de organisatie. Deelnemers halen er de inzichten uit die voor hen van belang zijn. Arbeiders, bedienden en leidinggevenden uit productie, Hi-Tech, petrochemie, de medische sector… beleefden reeds deze onvergetelijke leerervaring.

Duurtijd

Da Vinci wordt gespeeld gedurende een halve dag. Dynamo past dit concept ook in een groter geheel zoals teambuilding, een managementopleiding, begeleiding bij outplacement, veranderingsmanagement, competentiemanagement of een veiligheidstraining.

Aantal deelnemers

Da Vinci kan met een kleinere groep van 6 personen tot een grotere groep van 30 personen worden gespeeld.

Maatwerk

Hoewel Da Vinci als simulatiespel meteen bruikbaar is, kan het aangepast worden aan de noden van de opdrachtgever. In het spel zitten verschillende lagen van inzichten in communicatie, negotiëren en teamwerk. Het is ook geschikt om een organisatie voor te bereiden in het aanvaardbaar maken van competentiemanagement.