Wanneer Radar® gebruiken

Werving & Selectie

De beslissing nemen wie te rekruteren is uitermate belangrijk. Onderzoek toont aan dat een organisatie van 1000 werknemers gemiddeld €1 miljoen per jaar verliest aan het managen en begeleiden van ‘under performers’. Hoe kan dit worden aangepakt?

Werknemers worden aangeworven voor hun competenties en ontslagen omwille van hun attitude. Het lijkt dus aangeraden iemand aan te werven voor zijn attitude en het tekort aan competenties weg te werken via training. De iWAM vragenlijst is uitermate geschikt als instrument om werkattitudes en motivatiestrategieën van een kandidaat te bepalen. Daarna kunnen we het profiel van de kandidaat vergelijken met dat van top performers binnen uw organisatie waardoor we een model van excellentie creëren. Dit kan leiden tot een ranking rapport die de beste kandidaten voor de job in oplopende volgorde opsomt.

Assessment of Development

Of je nu huidige of potentiële medewerkers moet evalueren, als een divisie aan het groeien is of een organisatie samensmelt met een andere, uw organisatie heeft nood aan accurate en objectieve meetinstrumenten. Dynamo observeert gedrag in simulaties of rekruteringsgames. Ook de iWAM en COMET kunnen ingezet worden om medewerkers te vergelijken met het ideale profiel van een job. Voor COMET kan u eventueel gebruik maken van 360° feedback.

Coaching & Mentoring

Om iemand vooruit te helpen op vlak van persoonlijke en professionele groei is het belangrijk na te gaan waar de persoon in kwestie reeds toe in staat is. Nadat iemand zijn online vragenlijst heeft ingevuld kan je echter meteen een gedetailleerd feedback rapport genereren. Deze vragenlijsten laten een ‘gap analysis’ toe die de kloof tussen de huidige en gewenste attitude en vaardigheden van de medewerker weergeven.

Management

Het iWAM managementrapport kan gebruikt worden door leidinggevenden om hun effectiviteit in het managen van medewerkers te verhogen. Leidinggevenden die niet capabel zijn, zullen niet alleen de prestaties van hun team ondermijnen, het zal ook leiden tot een lagere retentie.

Teambuilding

Soms wenst een organisatie een team waarvan de leden elkaar aanvullen, soms een volledig uniform team. Met behulp van het iWAM team rapport kunnen deze personen nu met elkaar vergeleken worden. Tevens kan bij het moeilijk functioneren van een team aan de hand van deze rapporten nagegaan worden wat er precies misloopt in termen van verschillen in denkstijlen.

Outplacement

Nadat iemand jaren hard gewerkt heeft voor de organisatie is het hard om te horen dat men moet vertrekken. De iWAM tool kan ingeschakeld worden om iemand een nieuwe richting te geven in zijn carrière en de persoon een organisatie en een job te helpen kiezen die aansluit bij zijn werkattitude en motivatie. Dit werkt nauwkeuriger dan enkel competenties in kaart te brengen die vooral gerelateerd zijn aan de huidige job in het huidige bedrijf.

Bedrijfscultuur, change projecten en employer branding

Wat is de cultuur van mijn organisatie? Hoe kan ik nieuwe bedrijfswaarden doorheen de organisatie loodsen? Projecten zoals ‘corporate branding’ of ‘employer branding’ zijn essentieel om aan cultuurverandering te doen. Het doel is een antwoord te vinden op de volgende vragen: Welke waarden primeren binnen mijn bedrijf? Wat is de overheersende attitude? Hoe herkennen we de bedrijfscultuur en hoe weten we of een medewerker bij ons past? Bij een fusie van bedrijven of bij het evalueren of herpositioneren van uw bedrijfscultuur kunnen de iWAM en VSQ vragenlijsten ingeschakeld worden om na te gaan wat de bedrijfscultuur is en hoe iemand er binnen past. Met COMET kunnen we nagaan of medewerkers zich overeenkomstig de bedrijfscultuur gedragen. Dynamo’s consultants helpen tevens om de nieuwe waarden te vertalen in Radar profielen zodat we de ‘gap’ kunnen meten tussen de huidige cultuur en de gewenste cultuur.

Model van Excellentie

Een model van excellentie beantwoordt de vraag: Wat is in een job het verschil tussen iemand die topprestaties levert en iemand die onvoldoende presteert? Dit model kan vervolgens gebruikt worden om de juiste kandidaat voor de job te rekruteren, alsook om deze personen te trainen en te coachen zodat ze dichter bij het model van excellentie komen te staan. Deze tool kan eveneens gebruikt worden om te weten te komen hoe hen te leiden opdat ze goed presteren en zich goed voelen in de job.