Slim Adviseren - Wat & Waarom

Slim Adviseren - Wat & Waarom

Online opleiding


Wil je ontdekken hoe je beter adviseert en wil je een methode leren om van het adviseren een beter beroep of een sterkere vaardigheid te maken?

We leven in een kenniseconomie en ieder van ons is professional in zijn eigen werkgebied. Meer dan ooit verwachten collega’s en klanten dat we hen vanuit die expertise kunnen helpen. Ze verwachten degelijk advies, een kerncompetentie binnen de organisatie van de toekomst. Maar hoe adviseer je op een professionele manier waarbij je je niet opdringt en waarbij de collega of klant jouw advies respecteert en ernaar handelt? In ‘Slim Adviseren Wat en Waarom’ leer je het 3x3 model: wat zijn de 3 competenties, de 3 rollen en de 3 modellen van adviseren. Je krijgt tal van inzichten mee die de basis vormen voor een goed advies. Deze inzichten op een slimme manier inzetten, doet je excelleren in je adviesopdracht.

In deze training krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom adviesvaardig zijn zo belangrijk wordt op de werkplaats van de toekomst? Er zijn verschillende redenen waarom advies verlenen een niet te missen vaardigheid voor de toekomst wordt. Vroeg of laat ga je op zoek of word je als expert gevraagd om advies te geven. Wees er klaar voor om dit dan als een professional te doen!
  • Heeft de klant eigenlijk wel advies nodig en zo ja bij wie gaat hij of zij dat advies halen? Bij een belangrijke adviesvraag is het belangrijk om te weten bij wie de klant het best wordt vooruitgeholpen want hij of zij zal niet bij elk type adviseur passen. Herken waar de klant nood aan heeft door jezelf ook beter te kennen.
  • Vanuit welke rol adviseer je? Wees je bewust van de rol die je als adviseur inneemt en het resultaat dat van jou wordt verwacht. Dit al dan niet verkeerd inschatten, zorgt voor het al dan niet welslagen van een adviesopdracht.
  • Vanuit welk model adviseer je? Elke adviesverlening verloopt volgens een bepaald model dat gebaseerd is op een aantal hypotheses. Elk model heeft een andere output. Door beter te weten vanuit welk model je klant advies verwacht, ga je makkelijker het type van adviesverlening kunnen sturen.
  • Welke competenties heb je nodig als adviseur? Welke set vaardigheden zorgt ervoor dat je het verschil maakt als adviseur. Je technische competenties zijn een goede startbasis, maar echt excelleren doe je door ook uit te blinken in je interpersoonlijke en consultancy competenties. Schat ze goed in en doe er iets mee!

<<<BOEK HIER DE ONLINE OPLEIDING>>>>