Communicatie

Uiteenlopende opleidingen rond communicatie

 • Agressie op de werkvloer

  Medewerkers worden vandaag de dag steeds meer geconfronteerd met arrogantie of agressieve bejegeningen en intimiderend gedrag van anderen. Agressief gedrag roept enerzijds onzekerheid op bij het personeel (wat verhoogd absenteïsme, langdurig verzuim en demotivatie tot gevolg kan hebben), anderzijds is het slechte reclame voor toekomstige en huidige klanten. Omwille van de negatieve gevolgen, zowel in de werk- als in de privésfeer, dient op tijd te worden ingegrepen!

  Lees meer »
 • Assertiviteit

  De kwaliteit van ons werk en onze prestaties wordt in sterk mate beïnvloed door het samenwerkingsklimaat in een organisatie. Daarom is het vaak moeilijk een leidinggevende of een collega iets te weigeren, ook al heb je het zelf al veel te druk, en gaan we conflicten en spanningen zoveel mogelijk uit de weg. Hoe kan je nu je eigen doelen bereiken, zonder het jezelf en anderen moeilijk te maken?

  Lees meer »
 • Conflicthantering

  Een misverstand of meningsverschil kan leiden tot irritaties, enkele individuen verdedigen tegengestelde belangen en staan elkaars werk zo in de weg of iemand wordt niet op tijd ingelicht over een belangrijke vergadering. Conflicten zijn alomtegenwoordig en zijn bovendien een logisch gevolg van samenwerken met anderen. Maar wat als het werk van je medewerkers eronder begint te lijden?

  Lees meer »
 • I Communicator

  ‘Alles is communicatie’ is een uitspraak die je vaak hoort als mensen met elkaar samenwerken. Of je nu een team aanstuurt of er deel van uitmaakt, we communiceren voortdurend met elkaar om werk gedaan te krijgen. Soms zijn we ons bewust van hoe we communiceren maar even vaak ook niet.

  Lees meer »
 • Klachtenbehandeling

  Al te vaak worden klachten van klanten niet serieus genomen, opzij geschoven of te laat behandeld. Dit heeft uiteraard het verlies van deze klanten tot gevolg en leidt bovendien tot negatieve reclame voor de organisatie! Nochtans kunnen deze klachten het startpunt zijn voor uw organisatie om haar diensten en producten nog verder te optimaliseren. Een goed opgeloste klacht is daarnaast ook een erg goede klantenbinder!

  Lees meer »
 • Klantenzorg

  Elke medewerker staat ten dienste van een klant. Of dit nu een externe of interne klant is, er is altijd wel iemand die onze dienstverlening nodig heeft. Deze kan hier uiteindelijk tevreden of ontevreden over zijn. Vervolgens maken we de keuze of we onszelf al dan niet verantwoordelijk stellen voor deze (on)tevredenheid.

  Lees meer »
 • Me, Myself & I / Ken jezelf

  Medewerkers werken beter en efficiënter als ze gemotiveerd zijn. Omgekeerd kunnen gedemotiveerde medewerkers andere medewerkers belemmeren hun werk goed en graag uit te voeren. Motivatie is echter een onbewuste factor. Je weet met andere woorden niet altijd wat je nu gemotiveerd houdt op het werk. Door gebruik te maken van deze zelfkennis kan je echter je werk organiseren rondom je motivatiefactoren om zo gemotiveerder en gelukkiger door het leven (en je werk) te gaan.

  Lees meer »
 • Negotiatie voor win-win

  We zijn bijna dagelijks aan het onderhandelen om van een ander iets te verkrijgen: een contract, de medewerking van een collega, het akkoord van je baas,… De ene keer lukt dit, de andere keer hebben we het gevoel dat de andere niet mee wil in onze richting. Onderhandelingen zijn echter pas geslaagd als ze het gewenste effect hebben. Deze onderhandelingstechnieken zullen je niet alleen in je werk verder helpen, maar ook daarbuiten.

  Lees meer »
 • Onthaal van nieuwe medewerkers

  Sedert enige tijd heeft de werkgever, of een lid van de hiërarchische lijn die door hem werd aangeduid, de verplichting om gepaste maatregelen te nemen voor de organisatie van het onthaal van nieuwe medewerkers. Uiteraard bestaan hier vele mogelijkheden toe: peter- en meterschap, regelmatig feedback geven over vorderingen, rondleidingen, een stappenplan opstellen, directe rapporten,… Maar welke acties passen het best binnen je eigen organisatie?

  Lees meer »
 • Schriftelijke communicatie

  Elke organisatie heeft een bepaalde stijl met betrekking tot zijn schriftelijke communicatie. Maar is de boodschap zo op een boeiende en correcte manier verpakt? Geldt deze stijl zowel voor e-mails, zakelijke brieven, interne rapporten, offertes, presentaties enzovoort? In een tijd waarin de mogelijkheden in communicatievormen en middelen onbegrensd lijken te zijn, dreigt de aandacht voor vorm en inhoud te verslappen. Deze training maakt u wakker en helpt u om uw schriftelijke vaardigheden te verbeteren.

  Lees meer »
 • Sta eens in mijn schoenen

  Bij teamwerk staat wederzijdse persoonlijke betrokkenheid centraal, waarbij bovendien gezamenlijke doelen worden nagestreefd. Communicatie is uiteraard erg belangrijk: je kan er niet van uitgaan dat anderen zomaar weten wat je zelf weet of denkt! Ook betrokkenheid en vertrouwen spelen een belangrijke rol. Maar wat als verschillende teamleden andere rollen en dus ook andere verantwoordelijkheden hebben? Hoe ga je met dit alles om?

  Lees meer »
 • Stresshantering

  Iedereen ervaart wel eens dagelijkse ergernissen. Daarbovenop moet je plots ook samenwerken met een collega die erg van jezelf verschilt. Andere dagen zijn het dan weer de klanten die niet zo vriendelijk zijn of een klaagzang houden. Of misschien doet men wel van alle kanten beroep op je.

  Soms lijken gebeurtenissen moeilijk te hanteren en te controleren, zeker in periodes van hoge werkdruk. Hierdoor kan je in een toestand van lichamelijke en psychische gespannenheid terecht komen waardoor het moeilijk wordt om met de eisen van de werkomgeving om te gaan.

  Lees meer »
 • Telefoneren

  Het eerste contact met een bedrijf gebeurt vaak telefonisch. We kunnen dan ook zeggen dat de telefoon een visitekaartje is van uw bedrijf. Maar wat als een klant slechts na lange tijd iemand aan de lijn krijgt of misschien wel helemaal niet wordt geholpen? Wat als de medewerker aan de lijn gedemotiveerd is en dit ook laat blijken? Een gespecialiseerde training is helemaal geen overbodige luxe!

  Lees meer »
 • Time management

  Je maakt het dagelijks mee: je hebt tijd tekort om al je taken goed uit te voeren, je weet bovendien niet waar eerst te beginnen, je kan je niet concentreren op wat je nog moet doen en je voelt je vaak schuldig en gespannen omdat je niet gedaan krijgt wat je voorop stelde. Werknemers nemen vandaag de dag vaak werk mee naar huis omdat zij niet in staat zijn hun werk op een goede manier in te delen. Het is de hoogste tijd om hier verandering in te brengen!

  Lees meer »