Solution Focused werken

Solution Focus of Oplossingsgericht werken is gebaseerd op Steve de Shazer’s ‘solution focused brief therapy ontwikkelde samen met Insoo Kim Berg.

Dit houdt in dat we vertrekken van wat reeds aanwezig is bij een persoon, van wat ze reeds kennen en/of kunnen. Het kijken naar wat al werkt, mogelijkerwijze in moeilijke omstandigheden geeft energie die nodig is om de transformatie te doen maar het helpt ook de eerst stap te zien naar de oplossing.

Oplossingsgericht werken hanteert de volgende drie basisprincipes:

  1. Wat niet stuk is, dien je niet te herstellen
  2. Zoek uit wat werkt en doe hier meer van
  3. Als iets niet werkt, stop er mee en doe iets anders

Oplossingsgericht denken wordt gecontrasteerd met probleemgericht denken. De belangrijkste verschillen tussen beide worden hieronder opgesomd.

PROBLEEM FOCUS OPLOSSING FOCUS
Wat gaat fout?

Wat moet ‘gerepareerd’ worden?

Schuld

Controle

Oorzaken in het verleden

Expert die alles weet

Tekortkomingen en zwaktes

Complicaties

Definities

Wat is gewenst?

Wat gaat er al goed?

Vooruitgang

Invloed

Breuklijnen in het verleden

Samenwerking

Resources en sterktes

Eenvoud

Actie

Waar zet Dynamo dit voor in?

Coaching en Loopbaanbegeleiding

Net zoals Brief Therapy kan en hoeft een coaching niet noodzakelijk lang te duren als je gebruik maakt van de verschillende mogelijke vragen die Oplossingsgericht Coaching aanreikt.

Vormingstrajecten en opvolgtrajecten

Eerst kijk je per twee naar verhalen over wat al werkt. Vervolgens deel je die verhalen met de groep en onderzoek je uitgebreider wat de gemeenschappelijke criteria zijn. Dan beslis je om hier meer van te doen. Wanneer je als deelnemer nadien terug op de werkplek komt kan je niet anders dan meer uit te voeren van datgene wat je besproken hebt.

“Just take what you’ve got, no matter how incomplete and inconsistent and even incoherent it appears. You’ve got what you’ve got.”
(Steve de Shazer)