Waarderend onderzoek

Binnen een organisatie doen we er goed aan om vaker aandacht te geven aan de successen en prestaties die de medewerkers realiseren. Nog te vaak zet men echter tekortkomingen en problemen uitdrukkelijk in de verf. Dit kan aanleiding geven tot vele negatieve gevolgen en ontneemt werknemers bovendien de energie die nodig is om verandering(en) door te voeren. Een organisatie is geen probleem dat moet opgelost worden.

Jammer genoeg hanteren ook heel wat trainingsbureaus deze aanpak. Dynamo wil echter een verschil maken! In tegenstelling tot klassieke programma’s wil Dynamo niet de nadruk leggen op datgene waarin een organisatie tekort schiet maar wil zij focussen op wat ‘leven’ geeft in de organisatie. Met andere woorden, Dynamo wil de successen die reeds aanwezig zijn gebruiken als energie om een gewenste verandering door te voeren. Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek start namelijk met de veronderstelling dat elke organisatie en haar werknemers troeven heeft en succeservaringen kent. De betrokken partijen gaan hier allereerst samen naar op zoek. Vervolgens gebruiken zij dit als startpunt om een gewenste toekomst te bedenken, de nodige ‘ingrediënten’ hiervoor te benoemen en dit samen te realiseren door te kijken wat we nu moeten doen. Deelnemers voelen zich hierdoor ook meer aangesproken om samen te werken om een nieuw, positief en gemeenschappelijk beeld van een gewenste toekomst na te streven.

Appreciative Inquiry is zo succesvol omdat deze aanpak tot blijvende, zichzelf versterkende resultaten leidt met een impact op het hele systeem. De afgelopen 20 jaar groeide het dan ook uit tot een van de meest succesvolle benaderingen om verandering te creëren.

Waar zet Dynamo dit voor in?

Organisatieontwikkeling en verandering

Een organisatie-ontwikkelingstraject opzetten door co-creatie met de leiding en medewerkers uit de organisatie in plaats van een consultant-organisatie die de nieuwe structuur uittekent die vervolgens intern moet worden verkocht.

Vormingstrajecten waarbij een grote mate van buy-in nodig is

Klantgerichtheid, cultuurverandering, verbeteringstrajecten


“Het gaat bij Appreciative Inquiry niet over het implementeren van een verandering om een bepaald doel te realiseren, maar over het veranderingsproces zelf, over het samenbrengen van mensen, het voeren van gesprekken en het zich verbinden met elkaar.” (Barrett, Fry & Wittockx, 2010)