Feedback center

Een feedback center bij Dynamo is een excellente manier om het leren concreet meetbaar te maken na een training. Het onderwerp van het feedback center sluit aan bij het trainingsonderwerp: Communicatie, Leiding geven, Verkoop, Human Resources

Elke deelnemer start met een welbepaalde opdracht, vaak een case studie of een gespreksimulatie. Deze opdracht kan individueel opgesteld zijn op maat van de deelnemer. Niets is immers zo frustrerend als telkens opnieuw dezelfde inhoudelijke trainingen moeten volgen!

Aan de hand van een gestructureerd zelfevaluatie formulier krijgt de deelnemer inzicht in:

  • Wat doe ik reeds goed en moet ik blijven doen?
  • Wat ben ik vergeten en waar kan ik nog in groeien?

Deelnemers leren van de feedback uit het competentiegerichte interview of de simulatie met acteur.

De trainer baseert de feedback op de deelnemer zijn/haar motivatie- en communicatiestijl die komt uit de Radar vragenlijst. Wanneer iemand een foute keuze maakt in een gesprek dan had die daar toch een goede reden voor. Daar naar kijken helpt om toekomstige keuzes beter te maken en blijvende gedragsverandering te creëren.

We geven de deelnemer ten slotte enkele sterke punten en enkele aandachtspunten mee wat een actiepunt kan zijn voor de komend periode. Dit kan ingepast worden in het proces van functionering en evaluatie in uw organisatie. Verschillende interventies zijn hierna mogelijk:

  • persoonlijkheidstest
  • 360° feedback
  • simulatie met een acteur
  • aan de slag gaan met persoonlijke coachingsessies,…