Leiderschap

Opleidingen rond leiderschap

 • Change management

  Of het nu gaat om kleine of grote aanpassingen in ons dagelijks leven of op de werkvloer, verandering stoot vaak op weerstand. Nochtans is het een belangrijk element van groei en vooruitgang. Hoe pakken we nu best verandering aan zodat onze werknemers dit niet alleen aanvaarden, maar dit ook gaan internaliseren en verder gaan bevorderen?

  Lees meer »
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken

  Geregeld samenzitten met je werknemers biedt je niet enkel de kans achteruit te blikken en de nodige feedback te geven over geleverde prestaties, maar ook vooruit te kijken en na te gaan hoe je werknemers verder kunnen evolueren.

  Lees meer »
 • I Coaching

  Je volgde als leidinggevende al een opleiding ‘I communicator’ en ‘I manager’, of ‘Red Jacket’ en een individueel development center. Of je bent een niet-leidinggevende die de rol heeft om collega’s te helpen of nieuwkomers in te werken. In dit geval volgde je eerst de opleiding ‘Me, Myself and I’.

  Lees meer »
 • I Manager

  Een goede manager kent zijn medewerkers en weet wat bij hen leeft. Hij kan hen motiveren, inspireren en biedt een luisterend oor wanneer ze het moeilijk hebben. Daarnaast beschikt hij ook over de nodige kennis en competenties om zijn werk goed uit te voeren. Plannen, delegeren en organiseren zijn slechts enkele zaken die tot zijn takenpakket behoren. Soms is het echter niet makkelijk om beide aspecten te combineren…

  Lees meer »
 • I Organised

  De werkdagen van je medewerkers duren over het algemeen even lang. Toch benutten sommigen hun tijd beter en krijgen zo meer werk gedaan terwijl anderen zich verliezen in tijdrovers. Het ‘I Organised’ leertraject biedt de perfecte oplossing voor dit probleem! Nieuwe gewoonten aanleren om beter georganiseerd te werk te gaan, bestaat voor 20% uit kennis en voor 80% uit de discipline om dit ook effectief toe te passen. Wanneer je je uitsluitend focust op de kennis, bereik je uiteraard geen duurzame resultaten.

  Lees meer »
 • Missie, visie en waarden

  Het begrip missie heeft te maken met onze huidige waarden en identiteit. Wie zijn we en waar staan we op dit moment voor? Een visie is dan weer een ambitieus, brutaal en origineel beeld van de toekomst. Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen en waar gaan we voor? Beide concepten worden bovendien beïnvloed door de waarden die leven in de organisatie.

  Lees meer »
 • Motiveren van medewerkers

  Het belangrijkste kapitaal dat een organisatie bezit, zijn uiteraard haar werknemers. Er bestaat echter geen handleiding die we zomaar kunnen raadplegen om hen gemotiveerd en betrokken te laten voelen bij hun werk. Ieder heeft immers specifieke kwaliteiten, competenties en werkwijzen om resultaten te bereiken. Het motiveren van teamleden en werknemers moet dus op de eerste plaats gericht zijn op hun persoonlijke ontwikkeling. Dit zal uiteraard invloed uitoefenen op hun werkprestaties!

  Lees meer »
 • Negotiatie voor win-win

  We zijn bijna dagelijks aan het onderhandelen om van een ander iets te verkrijgen: een contract, de medewerking van een collega, het akkoord van je baas,… De ene keer lukt dit, de andere keer hebben we het gevoel dat de andere niet mee wil in onze richting. Onderhandelingen zijn echter pas geslaagd als ze het gewenste effect hebben. Deze onderhandelingstechnieken zullen je niet alleen in je werk verder helpen, maar ook daarbuiten.

  Lees meer »
 • Niet-hiërarchisch leidinggeven

  De organisatie van de toekomst ziet er anders uit dan de huidige hiërarchische gestructureerde onderneming. De snelle veranderingen in de markt én op technologisch vlak gekoppeld aan onze projectorganisaties, maken het noodzakelijk dat we op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. Als projectleider of leidinggevende kun je niet langer gewoon op functie, positie of titel beroep doen om het werk gedaan te krijgen en mensen te mobiliseren. Je moet meer dan ooit het zelfsturend vermogen van je medewerkers aanspreken. Collega’s beïnvloeden en hen helpen mee oplossingen aan te reiken om het werk gedaan te krijgen, is het nieuwe sturen. Dit vergt een andere aanpak van de leidinggevende en het aanscherpen van de persoonlijke vaardigheden van zowel jezelf, collega’s management en team. Het eindresultaat is een werkbare co-creatieve werkplek.

  INFORMEEL LEIDERSCHAP

  Maar zelfs als je formeel geen leidinggevende rol hebt, moet je als ervaren professional steeds vaker mensen aansturen en inspireren. Maar hoe krijg je mensen mee als je niet op je strepen kunt staan? Hoe kun je mensen vanuit jouw rol motiveren? In deze tweedaagse workshop training leer je je eigen kracht te herkennen, te gebruiken en te versterken. Zodat jij deze kunt inzetten om anderen te motiveren én te inspireren, als een informele leider.

  AANPAK VAN DIT UNIEKE WERKPROGRAMMA

  Gedurende dag 1 leert u de technieken om de dingen gedaan te krijgen. Aan de hand van recente onderzoeksinzichten, communicatietechnieken, stellen van de juiste vragen, prioriteren, samenwerkingstechnieken, … leer je wat van jouw verwacht wordt als informele leider. Gedurende dag 2 pas je deze technieken toe in een fictieve werkomgeving. In een real life simulatie leer je hoe je de dingen écht gedaan krijgt.

  Lees meer »
 • Presentatietechnieken: basis

  Of je nu een presentatie moet geven aan een externe klant, een collega, je teamleden of je leidinggevende, vaak zorgt dit voor stress en spanningen. Maar een goede voorbereiding is al het halve werk en oefening baart kunst!

  Lees meer »
 • Presentatietechnieken: geavanceerd

  Deze opleiding bouwt verder op de training ‘presentatietechnieken – basis’.

  Lees meer »
 • Project management

  In tegenstelling tot een gewone manager, geeft een projectmanager leiding aan eenmalige opdrachten met een duidelijk eindresultaat. Een projectmanager moet daarbij niet alleen over de nodige technische en organisatorische know-how beschikken, maar moet eveneens zijn teamleden kunnen leiden en motiveren. Projectmatig werken kan, wanneer dit goed wordt uitgevoerd, bijdragen tot een hogere efficiëntie van de organisatie!

  Lees meer »
 • Selectiegesprekken

  De arbeidsmarkt trekt opnieuw aan en het aantal vacatures groeit. Maar hoe krijgt u de valide gedragsinformatie die voorspelt wat u kan en mag verwachten van een kandidaat?

  Selectie van nieuwe medewerkers vraagt van leidinggevenden en andere betrokkenen inzicht in een goed selectieproces en vaardigheid in het voeren van een selectie-interview. School for Recruitment, een divisie van Dynamo, heeft een programma speciaal gericht op dit inzicht en die vaardigheden om zo de kwaliteit en de voorspellende waarde van uw selectieproces te verhogen. Met de interviewvaardigheden bent u beter in staat om na te gaan welke kwaliteiten de sollicitanten bezitten en waar zich mogelijke risico´s bevinden. Ook kunt u deze vaardigheden inzetten bij het verder coachen van medewerkers.

  Voor uitgebreide informatie, neem een kijkje op de site van School for Recruitment.

  Lees meer »
 • Train the trainer

  Als trainer staat u iedere keer weer voor de uitdaging om de deelnemers in uw training te inspireren tot leren. Uiteraard put u daarbij uit uw kennis en ervaring, maar u weet ook dat er meer nodig is om een succesvolle training te geven. Wat dat is en hoe u zich daarin kunt ontwikkelen staat centraal in deze training.

  Lees meer »
 • Vergadertechnieken

  GSM’s gaan constant af en worden telkens beantwoord terwijl men naar buiten loopt om rustig zijn gang te kunnen gaan. Ondertussen druppelen de laatkomers geleidelijk aan binnen terwijl je zelf nog snel alle nodige papieren probeert te verzamelen. Sommige van je werknemers zitten dan weer dromerig voor zich uit te staren terwijl anderen al hevig in debat zijn rond minder prioritaire zaken. Herkenbaar? Niet lang meer! Dynamo helpt je om vergaderingen op een efficiënte manier te leiden en in te vullen.

  Lees meer »
 • Verzuimgesprekken

  Aangezien onverwachte en ongeplande afwezigheden de goede werking van je organisatie in de weg staan, houdt ziekteverzuim grote kosten in voor de organisatie. Het zegt ook veel over de betrokkenheid en motivatie van je werknemers. Hoe gaan we hier best mee om?

  Lees meer »