Slim samenwerken in team

Slim samenwerken in team

Complexer werk maakt dat we meer en beter dienen samen te werken in team.

Teams waar de medewerkers elkaars rol en positie beter begrijpen en er rekening mee houden in de werking leveren betere prestaties. Als medewerkers leren om elkaar respectvol te benaderen ontstaat er een open werkcultuur. De opleiding “Slim samenwerken in team” start met een spel. Op een niet bedreigende manier komen de verschillende persoonlijkheden, de samenwerking en de communicaties binnen het team naar boven. Elk teamlid brengt naast zijn eigen kennis en ervaring ook zijn attitude en manier van communiceren in. De informatie uit het spel wordt door de groep gebruikt om nadien aan de slag te gaan met enkele interessante teamvragen.

Situering, doel en opzet

Zelfreflectie en zelfkennis:

• Wat heb ik zélf nodig om goed te kunnen samenwerken?
• Wat zijn mijn eigen sterktes en valkuilen en welke rol zie ik voor mezelf

Ga als leidinggevende eens in de schoenen van de medewerkers staan en omgekeerd.

Hoe kan ik de samenwerking met teamleden, collega’s en leidinggevenden verbeteren?
Je krijgt een beter inzicht in het natuurlijke verloop van de communicatie binnen een team en hoe dat team zijn plaats vindt binnen de organisatiecultuur. Dit helpt je om op de werkvloer misverstanden en lastige situaties te voorkomen.

Deze training tracht het samenwerkingsproces binnen je organisatie en team te verbeteren en te optimaliseren. Allereerst reikt het de nodige zelfreflectie en –kennis aan om zich vervolgens te kunnen verplaatsen in de positie van anderen.

Doelgroep

Voor iedereen die de samenwerking in zijn/haar team wil verbeteren zowel voor: teamleden, niet-leidinggevenden, leidinggevenden als niet-hiërarchisch leidinggevenden zoals projectleiders. De aanwezigheid van de verschillende rollen helpt de inzichten te versterken door het ‘sta eens in mijn schoenen-effect’.

Methodologie

Dit is geen traditionele training, je zal veel leren uit de interactie met de andere deelnemers. Deelnemers krijgen opdrachten, spelen, reflectiemomenten, teamgesprekken, … met als doel de samenwerking in team openhartig te bespreken en te verbeteren. We werken met zowel de dingen die tijdens de workshop gebeuren als met concrete cases van deelnemers.

Programma

Dag 1

 • Kennismakingsronde
 • Korte discussie met groepje deelnemers aan de hand van 3 uitdagende stellingen
 • Het samenvatten van meningen van verschillende mensen waar iedereen zich in kan vinden
 • Mijn houding en deelname tijdens een groepsgesprek – enthousiasme & motivatie, angsten & frustraties
 • Een interactief spel dat de werkelijkheid benadert en een inzicht geeft in de samenwerking in team binnen een organisatie.
 • Na dit spel volgt een grondige debriefing en reflectie.
 • Samen praten is vaardig zijn in luisteren, zwijgen, vragen stellen, communiceren rekening houdend met de behoeften van de tegenpartij.
 • Wat halen we uit deze dag dat we als team moeten blijven doen, stoppen met doen, anders doen?

Dag 2

 • Wat is er voor mij als individu blijven hangen na dag 1?
 • Wat is het belangrijkste dat speelt in ons team: invloed uitoefenen, goede samenwerking of resultaten behalen?
 • Heb ik feedback van anderen nodig of niet om mijn werk goed te kunnen doen?
 • Vertel ik spontaan wat er misgaat of hou ik liever mijn mond en wacht ik af?
 • Ben ik bezig met het behalen van de doelstelling of maak ik me vooral zorgen over wat er mis kan lopen?
 • Motivatie van het team bij moeilijkheden – probleemgericht versus oplossingsgerichte focus
 • Duogesprek: Van alle dingen die jij doet op je werk, waarvan ben je het meest tevreden of trots?
 • Sta eens in mijn schoenen – Wat zijn de verschillen tussen de rol van de leidinggevenden en die van de medewerkers? Wat betekent dit voor een team?
 • Cases: Deelnemers formuleren uitdagingen in hun team, samen zoeken we via supervisieoefeningen naar oplossingen.

Na deze training heb je een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe communiceer ik naar mijn teamleden en waar leg ik mijn focus op?
 • Wat heb ik zelf nodig om goed te kunnen samenwerken met anderen?
 • Waar focust de ander op en wat heeft hij/zij nodig om goed te kunnen samenwerken?
 • Hoe kan ik op dit alles inspelen?
 • Wat kan ik veranderen en wat niet?

Meer info over de open workshops?

Meer info? Bel onze trainer Wim Thielemans gerust op op het nummer 0475 45 52 97 of stuur hem een mail wim@dynamo.be . We nemen dan zelf met jou contact op. Dit thema in-company organiseren? We bezorgen u graag een vrijblijvend voorstel op maat!