Excellent gedrag dupliceren

Performantie van medewerkers snel en efficiënt verhogen

Net zoals in elk bedrijf heeft u ongetwijfeld bepaalde medewerkers/managers/verkopers die zeer sterke resultaten neerzetten, en andere medewerkers die middelmatig of ondermaats presteren. Maar hoe til je deze medewerkers nu op naar een hoger performantieniveau?

Onbewust modelgedrag dupliceren

De School for Recruitment onderzoekt wat high-performers doen en wat hen zo efficiënt maakt in hun job. We brengen dit in kaart en ontwikkelen dan met de klant een veranderingsprogramma om snel en efficiënt dit ideaal gedrag te bekomen bij een zo groot mogelijke groep van medewerkers.

Hoe meten we excellentie in uw organisatie?

De School for Recruitment gaat op zoek naar de (onbewuste) strategie die excellente medewerkers gebruiken om hun werk zo goed mogelijk gedaan te krijgen. Meestal heeft dit te maken met onbewuste strategische processen in de manier waarop zij beslissingen nemen. Dit doen we aan de hand van een online vragenlijst en/of een attitudegericht interview. Tevens bevragen we hun competenties en de manier waarop ze hun werk aanpakken. We doen hetzelfde bij minder efficiënte medewerkers en maken dan een contrastanalyse. We zorgen steeds voor de nodige discretie zodat mensen niet gedemotiveerd zijn of naast hun schoenen gaan lopen.

De volgende vraag speelt steeds in ons achterhoofd:

Wat maakt van iemand in deze job en dit bedrijf een excellente performer?

De resultaten van deze analyse geven aan wat nu juist het verschil maakt. Dit kunnen we aanleren aan anderen om met minimale inspanning een maximale return te krijgen. In coaching werken we bijvoorbeeld specifiek aan datgene dat voor die persoon prioritair is.

Stappenplan

  • Stap 1: identificeren van de high en low performers: dit gebeurt discreet en soms is dit ongepast in de voorbereiding van een vormingsprogramma dat u reeds ging doen.
  • Stap 2: Wij hebben diepte-interviews (competence en attitude based) met de high performers. Hierna gaan we op zoek naar die elementen die terug komen bij alle high performers. Deze informatie kan gebruikt worden om een meetinstrument te maken (360° of competentiechecklist) want wat u meet gaat u verbeteren.
  • Stap 3: Zowel de low als high performers vullen een online vragenlijst in die 30 minuten duurt. Deze meet 48 gedragsindicatoren. Via statistische analyse gaan we op zoek naar die factoren die een voorspelbare waarde hebben van excellent gedrag. Onze ervaring leert dat dit tussen de 8 en de 12 indicatoren zijn. Wat ook betekent dat een model diversiteit behoudt maar excellentie voorspelt.
  • Stap 4: Voorstelling van het model van excellentie en verfijning na overleg.
  • Stap 5: Gebruik van de inzichten uit het model voor het samenstellen van een vormingsprogramma, coaching, feedback center, selectie…

Efficiënte performantieverhoging

Een model van excellentie brengt in kaart welke factoren het verschil maken tussen gewone prestaties en excellente prestaties.

Eens we deze factoren hebben bepaald kunnen we kandidaat-medewerkers en huidige medewerkers vergelijken met dit excellentieprofiel. Sommige modellen van excellentie kunnen zelfs tot 76% van de jobperformantie voorspellen.

Bij het selecteren en begeleiden van de juiste nieuwe medewerkers kan je dus opmerkelijke resultaten behalen.

Omdat we alleen focussen op de elementen die werkelijk het verschil maken in de job en in uw organisatie, kunnen we de beschikbare tijd ten volle benutten om een echte performantiegroei te verwezenlijken.

Referentieproject

Bij Quick heeft de School for Recruitment deze strategie gebruikt in een People Management Development programma. Bovendien werd er een 360° instrument ontwikkeld die de competenties van de managers meet en die gebruikt wordt in het development center.

Een top advocatenkantoor werft stagairs advocaten aan die 2 tot 3 jaar erover doen om echt rendabel werk te leveren. Daarom is het van groot belang om geen missers te hebben bij de aanwerving. Een model van excellentie bood uitweg