Organisation development

AN OVERVIEW

Dynamo treedt op als facilitator wanneer u uw strategie, missie, visie of cultuur wenst te herzien. Gedurende uw veranderingsproces co-creëert u met onze facilitator de acties en projecten voor uw organisatie van de toekomst. Samen bouwen geeft blijvende verandering. De aanpak om met grote groepen te leren en te ontwikkelen doen uw organisatie terug sprankelen. Welke soorten interventies gebruiken we:

Open Space workshop

De ‘Open Space’ methode is ontwikkeld voor het eerst door Harrison Owen. Hij kreeg het idee voor de methode na een conferentie. De echte belangrijke onderwerpen hadden zij besproken tijdens de koffiepauze en vaak met veel meer enthousiasme dan tijdens het officiele programma. Lees verder

Organisatie-opstellingen

Een organisatie is complex, de omgeving verandert steeds sneller en dat heeft een invloed op hoe we onszelf organiseren. Een organisatieopstelling is een snelle en innovatieve manier om een inzicht te krijgen in de systemische samengang en de onderstromen van een organisatiesysteem. Lees verder

World Café

The World Café zorgt ervoor dat een (grote) groep mensen die elkaar anders niet of nauwelijks zouden spreken in korte tijd van gedachten wisselen over een bepaald thema. Het is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen en kennis uit te wisselen over een bepaald thema. Lees verder

Oplossingsgericht werken

Solution Focus of Oplossingsgericht werken is gebaseerd op Steve de Shazer’s ‘solution focused brief therapy’ die hij ontwikkelde samen met Insoo Kim Berg. Dit houdt in dat we vertrekken van wat reeds aanwezig is bij een persoon, van wat ze reeds kennen en/of kunnen. Lees verder

Waarderend onderzoek

Binnen een organisatie doen we er goed aan om vaker aandacht te geven aan de successen en prestaties die gerealiseerd worden met de medewerkers. Nog te vaak worden echter tekortkomingen en problemen uitdrukkelijk in de verf gezet. Dit kan aanleiding geven tot vele negatieve gevolgen en ontneemt werknemers bovendien de energie die nodig is om verandering(en) door te voeren.Lees verder