World Café

Wat is het?

Het wereldcafé zorgt ervoor dat een (grote) groep mensen die elkaar anders niet of nauwelijks zouden spreken in korte tijd van gedachten wisselen over een bepaald thema. Het is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen en kennis uit te wisselen over een bepaald thema. Essentieel is dat men een informele sfeer creëert door de grote groep deelnemers op te splitsen in kleinere groepjes van 4 à 5 mensen die het gekozen onderwerp bespreken aan kleine ‘cafétafels’. De samenstelling per gesprekstafel wisselt, omdat men in een aantal korte conversatierondes van 20 à 30 minuten telkens doorschuift naar een ander groepje. Er blijft echter altijd één persoon aan de tafel zitten als ‘gastheer/vrouw’ . Hierdoor ontstaat een snelle informatie-uitwisseling en creëert men gedeelde kennis. Alle ideeën worden nauwkeurig genoteerd op een groot vel papier dat steeds op dezelfde tafel blijft liggen. Aan het begin van elke nieuwe ronde verwelkomt de ‘gastheer/vrouw’ de nieuwe groepsleden en vat kort de belangrijkste ideeën en thema’s samen die net besproken werden. Op het einde van het proces verzamelt men de verschillende vellen papier en worden de resultaten gepresenteerd in een plenaire sessie.

Wat kan het opleveren?

  • Door het informele karakter gaan deelnemers gemakkelijker en veel sneller actief deelnemen aan de discussie
  • De formule is flexibel en geschikt voor verschillende situaties en vraagstukken
  • Men kan hiermee snel en goedkoop een draagvlak creëren voor het beleid van een organisatie
  • Deze methode is geschikt om een moeilijkheid of organisatievraag in de diepte uit te werken, zodat nieuwe ideeën en oplossingen ontstaan
  • Door mensen aan verschillende gesprekken te laten deelnemen, zullen ideeën, inzichten en vragen verbonden worden, zodat er een coherent en evenwichtig geheel ontstaatWanneer gebruiken

  • Onderzoeksvragen verzamelen – Bij de kick-off van een leiderschapstraject paste Dynamo dit toe om de deelnemers snel eens te geraken over criteria van goed leiderschap
  • Een onderwerp vanuit zo veel mogelijk perspectieven belichten – Dynamo gebruikte dit in een project rond klantgerichtheid
  • Oplossingsideeën en beleidsopties te ontwikkelen – Dynamo begeleidde een politieke partij om samen met leden, mandatarissen en inwoners tot een inzicht te komen van een goed programma

Deelnemers

Bijzonder geschikt voor grote groepen. Van 8 tot 1.000 mensen. Bij grotere groepen is het goed om meer procesbegeleiders te voorzien.

Richtlijnen en principesSfeer van het wereldcafé