Online Slim Adviseren

Online Slim Adviseren

hoe krijg je mensen mee en wie kies je voor je adviesproject?

Waarom?

We leven in een kenniseconomie en ieder van ons is professional in zijn eigen werkgebied. Meer dan ooit verwachten collega’s, directie en klanten dat we hen vanuit expertise kunnen helpen. Ze verwachten degelijk advies, een kerncompetentie binnen de organisatie van de toekomst.  Maar hoe adviseer je op een professionele manier waarbij je je niet opdringt en waarbij de collega of cliënt jouw advies respecteert en ernaar handelt? Zonder baas te spelen dus. Soms moet je op zoek gaan naar de meest geschikte expert. Hoe ga je te werk om die op een professionele manier te vinden zonder dat je je iets laat opdringen en zonder de criteria van je cliënt uit het oog te verliezen? 

Wat?

In ‘Slim Adviseren’ schetsen we het 3x3 model: wat zijn de 3 competenties, de 3 rollen en de 3 modellen van adviseren. We geven je tal van inzichten mee die de basis vormen voor een goed advies. Deze inzichten op een slimme manier inzetten doen je excelleren in je adviesopdracht. Verder zoomen we in op de praktische vaardigheden. We stellen twee gespreksmodellen voor die je meteen kunt gebruiken in een formele en minder formele adviessetting.

Voor wie?

Je bent consultant voor wie advies geven een kerntaak is. Of je bent een expert, leidinggevende of projectmedewerker met een cruciale rol in wisselende teams en projecten waar je op een (on)regelmatige basis advies geeft aan collega’s directie of klanten. Je bent op zoek naar advies en zoekt een gestructureerde aanpak om in de adviesopdracht het kaf van het koren te scheiden.

Methodologie

Online workshop

Tijdens deze online workshop krijg je de kans om je persoonlijke vragen te stellen aan de ontwerper van de e-learning Slim adviseren. Sommige deelnemers doen dat liefst na het volgen van de twee zelfstudiemodules. Anderen hebben liever een workshop voorafgaand aan de zelfstudiemodules zodat ze een duiding krijgen van het materiaal. De leidraad is het 3x3-adviesmodel dat je een zicht geeft op de competenties, de rollen en de businessmodellen van advieswerk. .Je krijgt een idee van het formele en informele gespreksmodel welke tijdens de onlinetraining verder wordt uitgediept.

Online zelfstudie

Deze onlinemodule krijgt de hoogste scores omdat ze inhoudelijk sterk is maar het ook leuk is om door te nemen. Je volgt het in je eigen tempo. Je krijgt stapsgewijs uitleg over het ‘Wat en Waarom’ van het Slim Adviseren en je leert ook ‘Hoe’ je de inzichten in de praktijk omzet. De training is doorspekt met oefeningen en voorbeelden van adviesgesprekken.

Doelstellingen

Als je beter adviseert, krijg je meer gedaan én waardeert de cliënt of collega je des te meer. Wil je ontdekken hoe je beter adviseert? En wil je een methode leren om van het adviseren een beter beroep of een sterkere vaardigheid te maken? We leggen je uit hoe je in de toekomst alle adviesvragen de baas kunt.

Wat leer je? 

 • Je leert waarom adviesvaardig zijn een kerncompetentie is voor de werkplek van de toekomst
 • Je krijgt tips om beter te beslissen bij wie je terecht kan voor advies
 • Je leert drie verschillende rollen herkennen waarmee je te maken krijgt als je gaat adviseren.
 • Je komt in contact met de drie modellen van adviseren
 • Je leert de drie verschillende competenties die je nodig hebt als starter, consultant of facilitator van adviestrajecten.
 • Je leert verschillende organisatieculturen herkennen en je leert de attitude van je gesprekspartner beter in te schatten.
 • Je maakt kennis en gaat aan de slag met twee gespreksmodellen van adviesverlening die je kan inzetten in een formele als een niet-formele adviessetting.
 • Je maakt stapsgewijs kennis met verschillende adviesgesprekken aan de hand van videovoorbeelden.
 • Je leert de do’s en dont’s van het adviseren aan de hand van videomateriaal


Inhoud opleiding?

In de training krijg je een antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom adviesvaardig zijn zo belangrijk wordt op de werkplaats van de toekomst? Er zijn verschillende redenen waarom advies verlenen een niet te missen vaardigheid voor de toekomst wordt. Vroeg of laat ga je op zoek of word je als expert gevraagd om advies te geven. Wees er klaar voor om dit dan als een professional te doen!
 • Heeft de cliënt eigenlijk wel advies nodig en zo ja bij wie gaat hij dat advies halen? Bij een belangrijke adviesvraag is het belangrijk om te weten bij wie de cliënt het best wordt vooruitgeholpen want hij zal niet fitten bij elk type adviseur. Herken waar de cliënt nood aan heeft door jezelf ook beter te kennen.
 • Vanuit welke rol adviseer je? Wees je bewust van de rol die je als adviseur inneemt en het resultaat dat van jou wordt verwacht. Dit al verkeerd inschatten zorgt voor het mislopen van een adviesopdracht.
 • Vanuit welk model adviseer je? Elke adviesverlening verloopt volgens een bepaald ‘business’ model dat gebaseerd is op een aantal hypotheses. Elk model heeft een andere output. Door beter te weten vanuit welk model je cliënt advies verwacht, ga je makkelijker het type van adviesverlening kunnen sturen.
 • Welke competenties heb je nodig als adviseur? Welke set van vaardigheden zorgt ervoor dat je het verschil maakt als adviseur. Je technische competenties zijn een goede startbasis maar echt excelleren doe je door ook uit te blinken in je interpersoonlijke en consultancy competenties. Schat ze goed in en doe er iets mee!
 • Hoe maak ik ongevraagd advies gevraagd? Niet iedereen staat open voor advies. Toch bestaan er manieren waardoor ook jouw advies gehoord wordt en je je als adviseur gewaardeerd voelt.
 • Welke linken bestaan er tussen verkopen en advies verlenen en tussen coachen en advies verlenen? Doordat verkopers en coaches zich meer gaan opstellen als adviseur zorgen ze voor een upgrade van hun functie en een betere afstemming met wat de cliënt echt wenst.
 • In welke cultuur en wie ga ik adviseren? Een beter zicht krijgen op de persoon die advies vraagt en nog breder op de organisatiecultuur waarin hij werkt bepaalt of je dingen gemakkelijker gedaan krijgt. De cultuur dwingt je in een bepaalde stijl. Of waarom je als adviseur best ook kameleon bent.
 • Welke stappenplannen gebruiken ervaren adviseurs? Als adviseur kom je zowel terecht in formele als minder formele adviessettings. Elke context heeft zo zijn eigen stappenplannen, do’s en dont’s. Want analyseren komt voor adviseren. Met interessant videomateriaal!   

Praktisch?

• Je kan op elk moment starten met de online zelfstudie module. We plannen de datum van de online workshop met jou in of je neemt deel aan een reeds geplande sessie. Kijk in onze kalender voor meer info over deze datum.

• Voor meer info over een maattraject: mail ons op info@dynamo.be

Inschrijven?

Wil je nu inschrijven? Kalender

Enkel geïnteresseerd in een maatopleiding?

We hebben deze opleiding Slim adviseren met succes gebruikt in trajecten voor leidinggevenden en experten om intern beter projecten rond te krijgen. Het past ideaal in een Agile, Scrum, Zelf organiserende of Zelfsturende omgeving.  Maar ook organisaties die hun businessmodel aan het herbekijken zijn en waar medewerkers of verkopers klanten meer gaan benaderen vanuit een adviesmodel ipv van een verkoopmodel zijn gebaat bij een maattraject. In het ontwerpen van dat model adviseren we je graag. Neem contact op via info@dynamo.be .  Of bel ons op +32 475 45 52 97