Growth is different for everyone

Coachingstraject Leuven

Groei is voor iedereen anders, iets wat wij maar al te goed beseffen.
Nood om even stil te staan bij je groeipunten om nadien weer volop te excelleren? We gaan met jou aan de slag tijdens een kort of langer coachingstraject.

Langdurig coachingstraject

Een persoonlijk coachingstraject inspireert je om je groeimogelijkheden ten volle te ontwikkelen en je sneller tot inzichten en nieuwe actiemogelijkheden te brengen. Je krijgt meer inzicht in je situatie en exploreert nieuwe manieren om ermee om te gaan. Het is een resultaatsgericht proces. We werken naar een concreet doel toe. Het is tevens een co-creatief proces waarbij de focus ligt op het versterken van jezelf om zelf oplossingen te zoeken op een vraag en er zelf mee aan de slag te gaan. Je traject bestaat uit 5 coachingsgesprekken van 2 uur.

Korte coachingssessies gericht op een specifieke competentie

We bieden ook gerichte coachingsgesprekken aan waarbij we in een beperkt aantal sessies werken rond een specifieke competentie. Voorbeelden van competetenties waarmee we aan de slag gaan zijn: communicatievaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, conflicthantering, assertiviteit, … Dit is een persoonlijk leertraject, helemaal op jouw maat. We zetten hierbij ook modellen en technieken in uit ons trainingsaanbod, maar op een coachende manier. We dagen jou uit om er in de sessies zelf mee aan de slag te gaan. Je traject bestaat uit 3 coachingsgesprekken van 2 uur.

  Het programma

  Jouw situatie en vraag is uniek dus daar gaan we liefst flexibel mee om. We hebben ervaring met diverse vragen en kennen de ingrediënten om tot goede keuzes te komen. Het proces loopt meestal als volgt:

  • We starten met een intakegesprek (via Skype of Zoom). Zo maken we kennis met elkaar en kan je jouw vragen en verwachtingen formuleren.
  • We hebben 3-5 coachingsgesprekken van 2 uur in onze lokalen in Heverlee – mogelijk als wandelcoaching
  • Er komen diverse reflectie-en verdiepingsopdrachten aan bod uit het boek Slim Interviewen, Attitude in a Box, het Jobcraftingspel, het New Generation Work programma,… Onze coach zet i.f.v. de vraag methodieken in uit NLP, systeemwerk, oplossingsgericht werken en positieve psychologie.
  • We sluiten af met een follow-up gesprek (via Skype of Zoom) een maand na het traject

  Wanneer?

  op aanvraag, mail naar info@dynamo.be

  Waar?

  Groenstraat 79, Heverlee

  Meer info

  Vraag je graag een persoonlijk gesprek aan, stuur een mail naar info@dynamo.be

  ...