Red Jacket simulatiecentrum

Red Jacket simulatiecentrum

Red Jacket is het leer- en simulatiecentrum van Dynamo. We droppen deelnemers in een reële ervaringsomgeving: het fictieve busbedrijf Red Jacket wordt met allerlei moeilijkheden geconfronteerd en er moeten oplossingen gezocht worden. Allerlei onderwerpen kunnen aan bod komen: cross-functioneel leidinggeven, crisiscommunicatie om staking te vermijden, tegenvallende verkoop, teamwork bij het opzetten van een veranderingsproject, leidinggeven bij moeilijkheden,… De deelnemers passen alles toe wat ze tot nu toe geleerd hebben in voorgaande trainingen. Wanneer de deelnemers niet zelfstandig verder kunnen, voorzien wij hen van bijkomende feedback of input om de zaak terug op gang te krijgen. Er wordt slechts in beperkte mate nieuwe kennis aangereikt. Het inoefenen van vaardigheden en hierover gerichte feedback krijgen staat centraal. Dit kan na afloop gecombineerd worden met een feedback center.

Red Jacket kan eveneens aangepast worden aan uw context. Dit kan bvb van nut zijn om de managers voor te bereiden op een verandering die eraan zit te komen in uw bedrijf, of om hun situaties reëler over te doen komen.