Open Space workshop of conferentie

Wat is het?

De ‘Open Space’ methode is voor het eerst ontwikkeld door Harrison Owen. Hij kreeg het idee voor de methode na een conferentie. De echt belangrijke onderwerpen hadden zij besproken tijdens de koffiepauze en vaak met veel meer enthousiasme dan tijdens het officiële programma.
Een Open Space Conferentie is georganiseerd op materieel vlak en volgt een bepaald scenario, maar het inhoudelijke verloop blijft open. Het algemene thema staat vast. De deelnemers kunnen zelf inhoud aanbieden of vragen stellen over voor hen relevante onderwerpen. Zij zijn vrij zelf hun workshops te kiezen maar ook of ze er blijven of stilletjes wegsluipen. Hierdoor worden mensen actiever. De deelnemers leggen de resultaten van hun workshops schriftelijk vast. Al tijdens de conferentie zijn de resultaten via foto’s en verslagen ook voor andere deelnemers toegankelijk, zodat iedereen ook van andere discussies op de hoogte is.

Wat kan het opleveren?

  • Een snel maar goed overzicht van de onderwerpen die leven onder de deelnemers van de conferentie
  • Nieuwe perspectieven
  • Meer betrokkenheid en draagvlak onder de deelnemers, omdat zij zelf het initiatief kunnen nemen

Wanneer gebruiken

  • Onderzoeksvragen verzamelen – bij de kick-off van een leiderschapstraject paste Dynamo dit toe om de deelnemers snel eens te laten worden over criteria van goed leiderschap
  • Een onderwerp vanuit zo veel mogelijk perspectieven belichten – Dynamo gebruikte dit in een project rond klantgerichtheid
  • Oplossingsideeën en beleidsopties ontwikkelen – Dynamo begeleidde een politieke partij om samen met leden, mandatarissen en inwoners tot een inzicht te komen van een goed programma

Deelnemers

Bijzonder geschikt voor grote groepen. Van 8 tot 1.000 mensen. Bij grotere groepen is het goed om meer procesbegeleiders te voorzien.

Open Space in 30 seconden

Funny interview in a taxi with Harrison Owen


Open Space Technology