Organisatieopstellingen

Wat is het?

Een organisatie is complex, de omgeving verandert steeds sneller en dat heeft een invloed op hoe we onszelf organiseren. Een organisatieopstelling is een snelle en innovatieve manier om een inzicht te krijgen in de systemische samengang en de onderstromen van een organisatiesysteem. Het laat steeds zien wat er in een bedrijf speelt en hoe de relaties zijn. Hoe liggen de verhoudingen tussen de verschillende betrokkenen: eigenaar, leidinggevenden, personeel, klanten, leveranciers? Maar ook abstracte begrippen zoals onze toekomst, de missie, felle concurrentie. Een opstelling start steeds met een vraag van de klant en kan een antwoord bieden op een universele vraag zoals: “welk potentieel is er nog niet benut in het systeem?”

Wat kan het opleveren?

Antwoorden op organisatiegerichte vragen zoals:

  • de impact of de wijze van ingrijpende veranderingen zoals reorganisaties en fusies
  • de onduidelijkheid over leiderschap
  • de machtstrijd tussen verschillende delen van de organisatie

Antwoorden op individuele vragen zoals:

  • conflicten en onzekerheden op het werk
  • moeilijke te nemen beslissingen, dilemma’s
  • het niet optimaal kunnen functioneren

Wanneer gebruiken?

  • als tegenhanger van het logische denken en het gebruik van de linkerkant van je brein, wanneer je via de rechterkant, de intuïtieve kant van je brein wil kijken naar een vraagstuk
  • wanneer je naar het gehele systeem wil kijken en in één oogopslag wil zichtbaar maken waar er binnen de organisatie spanningen en verstoorde verhoudingen zijn
  • als je naar veranderingen wil kijken die complexe reacties gaven waarin je helemaal verloren bent geraakt

Deelnemers

Geschikt voor grote groepen – 8 tot 40 personen

Afhankelijk van de aard van de vragen zetten we professionele representanten (personen) in die van buiten de organisatie komen omwille van hun ervaring en neutraliteit. Zij zijn het werkinstrument van de facilitator om de vraag van de klant zichtbaar te maken.

Organisatieopstelling is een erg bruikbare methode voor grote groepen kijkers.