Selectiegesprekken

Omschrijving

De arbeidsmarkt trekt opnieuw aan en het aantal vacatures groeit. Maar hoe krijgt u de valide gedragsinformatie die voorspelt wat u kan en mag verwachten van een kandidaat?

Selectie van nieuwe medewerkers vraagt van leidinggevenden en andere betrokkenen inzicht in een goed selectieproces en vaardigheid in het voeren van een selectie-interview. School for Recruitment, een divisie van Dynamo, heeft een programma speciaal gericht op dit inzicht en die vaardigheden om zo de kwaliteit en de voorspellende waarde van uw selectieproces te verhogen. Met de interviewvaardigheden bent u beter in staat om na te gaan welke kwaliteiten de sollicitanten bezitten en waar zich mogelijke risico´s bevinden. Ook kunt u deze vaardigheden inzetten bij het verder coachen van medewerkers.

Voor uitgebreide informatie, neem een kijkje op de site van School for Recruitment.

Doelstelling

« Terug naar overzicht