Each program requires specific focused preparation

FROM INITIAL INTAKE INTERVIEW TO WORKSHOP

Een maattraining vergt een doelgerichte voorbereiding. Wij stemmen af met uw organisatie om de ontwikkeling en follow-up van trajecten te bespreken. Concreet vullen wij dit als volgt in:

1. Intake gesprek

In een eerste oriënterend gesprek behandelen wij de specifieke vraag van uw organisatie. Het doel van dit gesprek bestaat eruit dat beide partijen op dezelfde golflengte zitten. Indien dit nog niet eerder is aangekaart, gaan wij bovendien na wat u precies wilt bereiken, welke tools u hiervoor wilt inzetten, wie tot de doelgroep behoort,… Wij staan u bij met de nodige kennis en competenties en bieden alternatieven en mogelijkheden aan waar nodig.

2. Analyse

Met onze Radar analyses zijn we in staat een virtueel beeld te krijgen van deelnemers voor we ze ontmoeten in een training.

3. Observatie on the job

Het is vaak interessant een organisatie beter te leren kennen door hier simpelweg aanwezig te zijn en na te gaan hoe het werk er wordt uitgevoerd. Bovendien kan de algemene sfeer worden nagegaan, alsook de onderlinge relaties tussen de werknemers

4. Intake workshop

Een intake workshop wordt, in tegenstelling tot een intake gesprek, met meerdere personen opgezet. Vaak zijn dit de latere deelnemers van het traject. Dit is een excellente manier om een betere buy-in en meer duidelijkheid met betrekking tot de gewenste inhoud te verkrijgen.