Interactieve teamconversaties

Interactieve teamconversaties

Gebruik van interactieve werkvormen bij het voeren van kwalitatieve teamconversaties

Ben je op zoek naar een aantal nieuwe originele werkvormen om met je team of organisatie tijdens een denkproces snel tot een gedragen resultaat te komen? Dan is de workshop ‘interactieve teamconversaties’ een absolute must! Met methodieken als WorldCafe, AI of Open Space was je misschien al vertrouwd. Maar wat dacht je van Affinity Mapping, Empathy Mapping of Zeilboot, … Een greep uit een rits aan nieuwe werkvormen die allemaal hetzelfde gemeen hebben: ze zijn laagdrempelig, onmiddellijk toepasbaar, ze hebben een ‘fun’-factor, ze houden de energie in een groep en helpen bij het maken van de juiste keuzes. De workshop ‘interactieve teamconversaties’ is een speeltuin voor medewerkers die verandering, innovatie, interactie en teamgedragenheid als hun sleutelwoorden zien!

1. Wat zijn interactieve teamconversaties?

Bij interactieve teamconversaties gaan deelnemers via creatieve interactieve werkvormen met elkaar in dialoog. Er komt een brede waaier van mogelijke onderwerpen aan bod en de deelnemers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de uitkomst. Het inzetten van innovatieve werkvormen zorgt ervoor dat dagdagelijkse en soms moeilijke uitdagingen een oplossing krijgen. Met als einddoel een team dat op één lijn staat.

Wij richten ons met deze opleiding naar iedereen die in zijn/haar team interactief wil werken tijdens vergaderingen, trainingen of brainstormsessies. Dat kunnen zowel lijnverantwoordelijken en interne trainers zijn, maar ook trainingsmanagers, HR-managers, HR-business partners, interne coaches, communicatieverantwoordelijken, aankoopverantwoordelijken,…

2. Wat zijn voorbeelden van interactieve werkvormen voor teams?

Tijdens de workshop leren deelnemers technieken die hun helpen om met teams op een snelle, creatieve en leuke manier kwalitatieve conversaties aan te gaan. We schetsen een aantal interactieve technieken.

Affinity Mapping

Tijdens een brainstormingsessie binnen je organisatie worden veel interessante ideeën geopperd maar je zoekt een manier om er de meest voorkomende uit te pikken. Een affinity map of een verwantschapsschema kan je helpen om betekenis te geven aan een grote hoeveelheid informatie door de onderliggende denkpatronen (logica) te ontdekken en indien nodig de oude denkpatronen te doorbreken. Het is een methodiek om orde te scheppen in een warboel van ideeën, waardoor je een beter overzicht krijgt van de gegenereerde informatie en je zo makkelijker tot een gepaste keuze/oplossing komt.

Zeilboot

Je bent zeer druk bezig en hebt vaak niet de tijd om de blinde vlekken in je dienstverlening te detecteren. Zeilboot is een mappingstechniek waarbij je op een snelle en leuke manier kan achterhalen wat je klanten (en bij uitbreiding ook je medewerkers, stakeholders, …) stoort en waar ze ontevreden over zijn. Wat loopt er fout bij een bepaalde dienst of product? Je maakt zichtbaar wat de realisatie van je product, dienst of doel in de weg staat en probeert nadien te achterhalen hoe dit kan verbeterd worden. De methodiek leidt tot inzichten en aha-ervaringen, maar is geen probleemoplossende methodiek. Je wil ongunstige omstandigheden aan het licht brengen om zo je product, dienst of doelstelling beter in de gewenste richting te kunnen sturen.

Empathy Mapping

Wie is nu precies je klant? En welke behoeften en wensen heeft hij/zij? Met een Empathy Map of inleefschema kan je samen met belanghebbenden of je eigen interne team het perspectief innemen van je klant (interne of externe) of businesspartner en strategisch analyseren wat hij/zij nodig heeft. Kortom je ontwikkelt een duidelijk klanten- of gebruikersprofiel. Je identificeert hoe je kan verbeteren wat hij/zij ziet, hoort, denkt, voelt en waar hij/zij door uitgedaagd wordt. Bovendien scherpt het de empathische competenties van je medewerkers aan.

Breinschrijven

Wil je van iedereen in de groep, ook van je meer introverte collega’s een mening/idee. Breinschrijven laat toe dat ideeën ontstaan vooraleer ze kunnen bekritiseerd worden. Je gaat snel in de diepte, je deelt en bouwt met de groep verder op een idee.

… maar ook andere interessante technieken zoals de WWW-matrix, How Now Wow, ROTI, toekomstonderzoek, vernissage, het teamwerkwiel … worden uitgediept tijdens de workshop!

3. Wat hebben interactieve werkvormen voor teams met elkaar gemeen?

Interactieve werkvormen voor teams beogen het verbeteren van het team- en groepsfunctioneren en leiden tot een snel en gezamenlijk gedragen resultaat. Door ook zorg te dragen voor het ‘fun’-aspect maakt het zwaardere thema’s verteerbaar en geeft het nadien ook de nodige energie om de beslissingen te willen uitvoeren.

De technieken vullen elkaar aan waardoor ze makkelijk met elkaar kunnen gelinkt worden. Ze zijn flexibel en vlot inzetbaar. De spelregels kunnen gemakkelijk worden aangepast aan de specifieke doelstellingen van de deelnemers.

4. Interactieve werkvormen voor teams t.o.v. de werkvormen uit Grote Groep Leren?

De interactieve werkvormen voor teams zijn perfect complementair met de werkvormen uit onze workshop ‘Interactief werken met (grote) groepen’ waarin we met Appreciative Inquiry, Solution Focus, World Café, Open Space en Future Search aan de slag gaan. Deze laatste werkvormen hebben een doorlooptijd van een halve dag tot 3 dagen en zijn daarom minder bruikbaar voor dagdagelijkse meetings

Interactieve werkvormen voor teams zijn laagdrempelig en kunnen worden ingezet op momenten dat je in één uur tijd met een kleine groep medewerkers belangrijke keuzes moet maken. De technieken laten toe om voldoende ideeën te genereren (divergeren) om nadien tot de beste keuzes te komen (convergeren).

5. Wat behandelen we in de workshop?

In de workshop interactieve teamconversaties gaan we dieper in op volgende thema’s:

  • Wat houden deze conversatietechnieken precies in?
  • Wat is er gemeenschappelijk aan de conversatietechnieken?
  • Beleef zelf de kracht van deze werkvormen!
  • Reflectie over de gebruikte methoden
  • Behandeling van casestudies
  • Welke toepassingen zijn er nog?
  • Feedback over de manier van faciliteren en groepsdynamieken

6. Liever op maat tot actie komen?

Ben je geïnteresseerd in dit traject maar eerder in een maattraject, stuur gerust een bericht naar info@dynamo.be

7. Meer info over deze workshop?

Meer info stuur een mail naar info@dynamo.be