Verlenging van inzetbaarheid

op 06/01/2015
  • jobcrafting

Zoals we zien willen we als werknemer leerkansen krijgen/benutten om meer inzetbaar te worden. Opleiding, bijscholing en vorming blijken dan ook de meest frequente antwoorden.

Daarnaast ervaren we als werknemer meer en meer de drang om onze loopbaan en functie zelf richting te geven. Het command & control model, waarbij de leidinggevende aanstuurt en de werknemers uitvoeren, werkt niet meer. We maken ons takenpakket gevarieerder en zoeken naar nieuwe uitdagingen als we op de huidige taken/functies zijn uitgekeken. We willen zelf kunnen aangeven wat onze interesses zijn, wat ons energie geeft en wat energie van ons wegneemt. Ook nemen we graag zelf het heft in handen en willen we zelf de verantwoordelijkheid dragen voor bepaalde rollen. Het besef groeit dat we anders aan de slag moeten gaan in de richting van zelfsturing en ‘Het Nieuwe Werken’, waarbij een goede work life balance onontbeerlijk lijkt.

We zijn ons als werknemer bewust dat we inzetbaar moeten worden en blijven. Maar daarnaast gaan we ook actief op zoek naar manieren om het werk aangenaam en ‘draaglijk’ te maken. Het streven naar lange en leuke loopbanen vormt de essentie.

Inzetbaarheid wordt in onze samenleving meer en meer van belang voor zowel de werknemer als werkgever. Het stimuleren ervan is een must en een tussenliggende aanpak om het werk beter te organiseren en te structureren dringt zich op.

Door aan de slag te gaan met job- en teamcrafting creëer je een aangename en motiverende werkomgeving zonder dat de doelstellingen en resultaten hieronder lijden. Je boetseert individueel of in team aan je baan en je takenpakket, waarbij de noden en talenten in rekening gebracht worden. Hiërarchie maakt hierbij plaats voor structuur, eigenaarschap en de echte noden van het team.

Werknemers krijgen de mogelijkheid hun loopbaan bewust te ondernemen en hun takenpakket bij te sturen/boetseren naargelang de eigen interesses. Motivatie, tevredenheid en productiviteit zijn het gevolg en… uiteraard een verhoging/verlenging van inzetbaarheid.

Voor wie zijn inzetbaarheid wil verlengen/verhogen lees meer over jobcrafting