De circulaire job of hoe krijg je interne mobiliteit en upskilling geïntroduceerd binnen je organisatie?

op 18/02/2020

De methodes van het verleden toepassen

Waarom doen we het niet zoals vroeger? Door hiërarchisch te leiden dwing je mensen om te doen wat je vraagt. Je stelt ze voor de keuze: ofwel omscholen ofwel het bedrijf verlaten. Of erger nog, we laten ze geen keuze, we laten ze gewoon afvloeien. In onze huidige organisaties wordt dit soort van aanpak minder en minder aanvaard en wordt ze gezien als ondoordacht, want zo krijg je geen organisatie waar mensen geëngageerd voor willen blijven werken. Dus dan toch maar nieuwe mensen aantrekken voor de job? Daar heb je spijtig genoeg een brede arbeidsmarkt voor nodig en die is er niet.

Hoe lossen we dit dilemma dan wel op? Outsourcing van activiteiten naar het buitenland? Velen deden het ons al voor maar of het gemakkelijker of goedkoper is daar bestaan twijfels over. Dan maar buitenlandse werkkrachten aantrekken? Alsof het een gemakkelijke opdracht is om mensen met een andere moedertaal, die andere gewoontes hebben, te gaan aansturen?

Toch maar beter kiezen voor upskiling en reskilling?

Het grootste voordeel om je eigen mensen om te scholen is dat je ze kent. Je weet wie weinig of nooit ziek is en aangenaam is in omgang. Je weet wie er ondanks een falend IT-systeem toch in slaagt om de klantengegevens in te brengen,… Je weet wie een lastig karakter heeft maar toch complexe zaken kan oplossen. Dat weten we van nieuwkomers niet. We kennen ze niet en op hun cv en tijdens het sollicitatiegesprek lijken ze zo beloftevol. We onderzoeken veel te weinig of we deze nieuwkomer naderhand opnieuw zouden aanwerven of liever niet. Dus werken we met de illusie dat er buiten de organisatie betere mensen zijn. Waar het eigenlijk onze teamcultuur is die mensen doet floreren of afhaken. Dus laten we aan de slag gaan en een andere werkcultuur creëren waardoor de zin om te veranderen en te leren aanwezig is en er ook voldoende veiligheid is zodat falen zonder risico is. Volgende elementen zijn belangrijk bij het opstarten van upskilling en reskilling binnen jouw bedrijf.

1. De baan onttwijfelen

Het ‘onttwijfelen van de baan’ betekent het verminderen van twijfel over die baan. Het volledig wegnemen van twijfels over werk is met een geglobaliseerde economie niet mogelijk. Maar twijfel doodzwijgen is geen oplossing. Mensen kunnen zich moeilijk ten volle inzetten voor een verandering zoals een upskilling of reskilling als er niet open over de onzekerheden wordt gecommuniceerd.

2. Je werkgezondheid inschatten en creëren

Werkgezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in je werk, in het licht van de emotionele, fysieke en geestelijke uitdagingen waarvoor je job je stelt. Tracht dus niet je werk perfect te krijgen, want dat lukt toch niet. Als organisatie proberen de ideale omstandigheden te creëren, vergeet dat maar. Mensen zelf leren om hun werkongezondheid in te schatten en hen aan te moedigen om er zelf wat aan te doen. Dat lijkt wel een haalbare kaart.

3. Circulaire jobs invoeren

In een circulaire economie worden strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld en kunnen omgevormd worden tot nieuwe producten. Als we deze aanpak toepassen op jobs dan spreken we over de circulaire job.

Een circulaire job is een baan waarbij je vertrekt van de realiteit dat er voortdurend verandering is. Ze is niet vastgelegd in een kader waarin het moeilijk is om met verandering om te gaan, wat bij het opdelen van werk in functies wel het geval is. Een bedrijf met circulaire jobs kiest ervoor om talent zoveel mogelijk werkkansen te bieden. De kaders zijn anders dan we gewoon zijn. In een circulaire job worden de principes van jobrepair toegepast. Dat wil zeggen dat ieder zelf verantwoordelijk is om zijn baan te ‘repareren’ en dat hulp hierbij voorhanden is. Zolang de reparaties die we samen aan onze banen maken voor zowel de organisatie als voor de medewerker kansen geven, is een circulaire job zinvol. Het behouden van functies en processen die het voortbestaan in gevaar brengen, maakt plaats voor experimenten, kenniswerving en manieren om toegevoegde waarde te creëren.

Wil je meer weten over circulaire jobs, upskilling en reskilling via jobrepair?

Tijdens de workshop van 16/3/21 licht Wim Thielemans van Dynamo.be de methodes van zijn boek ‘Jobrepair’ toe. Ze helpen bij het creëren van circulaire jobs. Ze verbeteren de samenwerking en verdelen de taken beter. Ze stimuleren upskilling en reskilling binnen je bedrijf. En vooral, je kan vandaag al starten met het organiseren van de jobs van de toekomst .

datum & uur: dinsdag 16 maart 2021 13.30-16.30u (online workshop)

Aanbod: In de prijs van 220 € zit een workshop van drie uur, het boek Jobrepair en het Jobrepair canvas (boek en canvas wordt met de post verstuurd).