New Generation Work

New Generation Work

Waarom het werken van nu niet past in de organisatie van de toekomst

Het uitbouwen van het ‘het werk van de toekomst’

In 5 stappen op weg naar het werkplek-DNA van de toekomst

Dynamo New Generation Training reikt de organisatie van de toekomst de hand met het traject ‘New Generation Work’. Wij helpen organisaties in het uitrollen van een combinatie van een reeks innovatieve en zeer bruikbare opleidingen bij het uitbouwen van ‘het werk van de toekomst’. We leggen samen met jou tijdens een aantal zeer interactieve workshops, de eerste bouwstenen van een organisatie waar autonomie, vertrouwen, erkenning & betrokkenheid kernwoorden zijn. Wij gaan samen met jou op zoek naar wat werkt, de geleidelijke transformatie, de tussenliggende aanpak, eerder dan de onbezonnen omwenteling.

Hoe ga je op zoek naar de zelfsturende medewerker met de juiste attitude? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers hun werk craften rekening houdend met energiegevers en –vreters en hoe stem je dit verder af binnen je team? Hoe stimuleer je co-creatief werken binnen je team & je organisatie? Hoe zet je spanningen om in brandstof voor je team en hoe integreer je dit in je overleg? Hoe stimuleer je mensen om leiderschap op te nemen zonder dat ze hiërarchisch verantwoordelijk zijn?

New Generation work

Hebben één of meerdere van deze vragen je geprikkeld dan is het traject ‘New Generation Work’ wellicht iets wat jou of één van je collega’s kan boeien. Het ganse traject (10 dagen) start in het najaar van 2016. Concrete info volgt nog!

Een overzicht van onze NGW-workshops:

Selecteren en coachen op de juiste attitudes (2 dagen) – Op zoek naar de medewerker met de juiste attitudefit voor een nieuwe job of bezig met het begeleiden van een interne switch? Organisatiecultuur en werknemers matchen met elkaar wordt steeds belangrijker. Het is belangrijk dat je mensen aanwerft en coacht op basis van hun attitude en je kan peilen naar de echte motivatie en het zelfsturend vermogen van de (toekomstige) medewerker. De attitudecheck wordt de basis voor de werkplek van de toekomst.

Het Nieuwe Sturen (2 dagen) – Het command and control model, waarbij de leidinggevende aanstuurt en de medewerkers uitvoeren, werkt niet meer. Hoe kan je met je omgeving efficiënt te werk gaan, zonder hierbij hiërarchisch aan te sturen. Welke versterkende competenties moet ik hiervoor onder de knie krijgen?

Werken met jobcrafting en teamcrafting (2 dagen) – Het verhogen van je eigen inzetbaarheid en dat van je team door het beter verdelen van werk afgestemd op vaardigheden, talenten, energievreters en –gevers. Job- en teamcrafting laten je toe om bestaande functies meer te boetseren op maat van de medewerkers. Creatief omgaan met de huidige soms moeilijke context van werknemers in veranderende omgevingen is de rode draad. De toepassingsmogelijkheden van job- en teamcrafting zijn oneindig.

Interactieve teamconversaties (2 dagen) – Welke interactieve methodes zijn er om teams meer zelfsturend te maken? Welke werkvormen helpen me om met mijn collega’s tijdens een denkproces snel tot een gedragen resultaat te komen? Hoe kom ik tot betere beslissingen, hoe krijg ik iedereen mee… Een efficiënte teamconversatie verloopt gestructureerd, aanhoort ieders mening en zorgt voor een gedragen resultaat. Hoe en met welke interactieve werkvormen ga je binnen je team of met je stakeholders aan de slag om dit te bereiken?

Meeting Improvement (2 dagen) - Spanningen worden de brandstof in ons proces naar constante verbetering. Hoe kom ik tijdens meetings op een efficiënte en weinig tijdrovende manier tot een evenwichtige werkorganisatie? We geven vorm aan een overleg nieuwe stijl dat minder focust op hiërarchie maar des te meer op eigenaarschap en de echte noden van een team.

Wens je meer info? We sturen je in de loop van het voorjaar 2016 een brochure met wat je praktisch moet weten over dit traject (locatie, prijs). Vraag je brochure aan via info@dynamo.be.