Niet-hiërarchisch leidinggeven

Niet-hiërarchisch leidinggeven

invloed zonder formele macht

VAN MACHT NAAR INVLOED

De organisatie van de toekomst ziet er anders uit dan de huidige hiërarchische gestructureerde onderneming. De snelle veranderingen in de markt én op technologisch vlak gekoppeld aan onze projectorganisaties, maken het noodzakelijk dat we op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. Als projectleider of leidinggevende kun je niet langer gewoon op functie, positie of titel beroep doen om het werk gedaan te krijgen en mensen te mobiliseren. Je moet meer dan ooit het zelfsturend vermogen van je medewerkers aanspreken. Collega’s beïnvloeden en hen helpen mee oplossingen aan te reiken om het werk gedaan te krijgen, is het nieuwe sturen. Dit vergt een andere aanpak van de leidinggevende en het aanscherpen van de persoonlijke vaardigheden van zowel jezelf, collega’s management en team. Het eindresultaat is een werkbare co-creatieve werkplek.

INFORMEEL LEIDERSCHAP

Maar zelfs als je formeel geen leidinggevende rol hebt, moet je als ervaren professional steeds vaker mensen aansturen en inspireren. Maar hoe krijg je mensen mee als je niet op je strepen kunt staan? Hoe kun je mensen vanuit jouw rol motiveren? In deze tweedaagse workshop training leer je je eigen kracht te herkennen, te gebruiken en te versterken. Zodat jij deze kunt inzetten om anderen te motiveren én te inspireren, als een informele leider.

AANPAK VAN DIT UNIEKE WERKPROGRAMMA

Gedurende dag 1 leert u de technieken om de dingen gedaan te krijgen. Aan de hand van recente onderzoeksinzichten, communicatietechnieken, stellen van de juiste vragen, prioriteren, samenwerkingstechnieken, … leer je wat van jouw verwacht wordt als informele leider. Gedurende dag 2 pas je deze technieken toe in een fictieve werkomgeving. In een real life simulatie leer je hoe je de dingen écht gedaan krijgt.

Doelstelling

 • Dingen gedaan krijgen zonder te bevelen
 • Streng kunnen zijn zonder boosheid
 • Empathisch kunnen zijn zonder meligheid
 • Beïnvloeden mogelijk maken in het belang van een beter eindresultaat
 • Te weten komen hoe je goed bezig bent
 • Weten wat motiveert

Doelgroep

Projectleiders, leidinggevenden, coaches of stafmedewerkers van ondersteunende diensten zoals ICT, HR, vorming, risicobeheer, veiligheid, audit,…

DAG1 DE BOUWSTENEN VAN INFORMEEL LEIDERSCHAP

BLOK 1 ROL EN POSITIE VAN DE NIET-HIËRARCHISCH LEIDINGGEVENDE

Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, hoe kan je effectiever invloed uitoefenen en jezelf sterker profileren zodat jouw project beter vorm krijgt.

 • Geloofwaardigheid vs aanspreekbaar
 • Visibiliteit in de organisatie en je netwerk van contacten
 • Hoe kan je door ‘wendbaar’ te communiceren meer impact hebben?

BLOK 2 BEÏNVLOEDENDE COMMUNICATIE: INSTRUCTIES & OPDRACHTEN GEVEN DIE IMPACT HEBBEN

 • Leren benadrukken wat voor de ander belangrijk is – achterhalen door naar bezwaren te luisteren
 • Aandacht hebben voor hoe jij communiceert waarbij je je attitude kent en rekening houdt met de attitude van de andere
 • Beïnvloeden door helder te laten formuleren wat iemand wenst en niet alleen waarover die bezorgd is.

BLOK 3 KRACHTIGE VRAGEN STELLEN

Ontwikkelen van deze vaardigheid aan de hand van concrete cases rond impact op de uitvoering.

 • Model: Open/Gesloten/Reflecterende/ Suggestieve vragen
 • Het leren doorvragen naar essentiële elementen die impact hebben ipv vaagheid brengen zoals ‘ niet haalbaar, geen tijd’

BLOK 4 SPANNINGSVELD BIJ VERSCHIL IN PRIORITEITEN

Projecttaken en taken die op een lange termijn of korte termijn moeten worden uitgevoerd, kunnen met elkaar conflicteren.

 • Toelichting motivatoren : Invloed, Samenhorigheid, Resultaat
 • Het herkennen van de motivatoren bij de verschillende betrokkenen en hoe ze impactvol communiceren om de problematiek van prioriteiten op te lossen.

BLOK 5 OMGAAN MET VERSCHILLENDE STAKEHOLDERPOSITIES

Om taken afgewerkt te krijgen waarbij je het werk van anderen nodig hebt is het belangrijk om de verschillende betrokkenen te kunnen positioneren en je beïnvloedings-strategie hierop af te stemmen waardoor je impact vergroot.

 • Toelichting van het stakeholderskwadrant dat de verschillende posities in kaart brengt.
 • Hoe inspelen op deze verschillende weerstanden en stakeholdersposities in het kwadrant?

BLOK 6 NEGATIEF NIEUWS BRENGEN

Door vaag te blijven en niet de verantwoordelijkheid te durven communiceren van een tekort vergroot je de frustratie van de klant of collega.

 • Het probleem uit het Verleden, de melding in het Heden, de oplossing in de Toekomst
 • Stappenplan om slecht nieuws te brengen en het daar niet te laten

BLOK 7 STIMULEREN VAN SAMENWERKING EN VERENIGEN VAN VERSCHILLENDE BELANGEN

 • Hoe kan je projectleden met verschillende belangen, logica’s en visies achter éénzelfde doel doen scharen?
 • Hoe komen tot een win-win situatie?
 • Hoe een krachtig en goed werkbaar team vormen en begeleiden?

DAG 2: SIMULATIECENTER ‘RED JACKET’

Deelnemers worden voor één dag niet-hiërarchisch leidinggevende bij Red Jacket, een fictief bedrijf. In het leer- en simulatiecenter “Red Jacket” kunnen zij de complexiteit van niet- hiërarchisch leidinggeven aan den lijve ondervinden.

Doorheen de opdrachten worden de deelnemers uitgedaagd om het geleerde uit de training toe te passen:

 • Planning & timing
 • Informatie-uitwisseling
 • Betrekken van contractanten en collega’s
 • Pro-actief werken
 • Feedback vragen
 • Anderen stimuleren tot medewerking
 • Onderhandelen
 • Rapporteren
 • Zich positioneren
 • Slecht nieuws brengen

De trainer observeert, geeft gerichte feedback, speelt in op de leervragen door inzichten, tips en informatie aan te reiken. Praktischer kan het niet omdat je leert uit het doen.

Methode

 • Zeer interactieve workshop waarbij er ruimte is om te experimenteren en ervaringen te delen met de rest van de groep
 • Deelnemers werken in groep aan opdrachten
 • Iedereen krijgt nieuwe inzichten over zijn of haar aanpak aan de hand van het leer en simulatiecenter
 • We werken waarderend en oplossingsgericht

Meer info over de open workshops?

Wanneer?

6 & 13 oktober 2017 van 9u00 tot 17u00

Waar?

Leuven

Prijs?

1150 € per persoon (50% als u via KMO portefeuille betaalt)

Nu: Speciale actie voor de workshop: schrijf in voor 2 personen aan 1290 €!

Wil je nu inschrijven? Kalender

Meer info? Bel Wim gerust op 0475 45 52 97 of stuur ons een mail wim@dynamo.be . We nemen dan zelf met jou contact op.
Dit thema in-company organiseren? We bezorgen u graag een vrijblijvend voorstel op maat!

Bekijk hier onze brochure: Brochure-Niet-hierarchisch-leidinggeven-lagere-resolutie.pdf