Attitudegericht interviewen

Online opleidingWil je ontdekken wie er echt voor je zit? En wil je een methode leren om attitudes goed te kunnen inschatten en benoemen? 

Organisaties die mensen met de juiste attitudes aantrekken en behouden, werken beter. In het moderne hr-beleid stoot het competentiedenken meer en meer op grenzen. Zeer competente medewerkers blijken dan toch niet altijd de geknipte personen te zijn en competenties zijn sneller dan ooit verouderd. Het schort soms wat op het vlak van attitudes en de fit met de bedrijfscultuur is er niet altijd. 

Wanneer je jouw organisatie opnieuw wilt uitvinden, heb je betere instrumenten nodig om mensen op de juiste plek te krijgen. Het juist inschatten van attitudes vormt de hoeksteen van het recruitment- en coachingsbeleid van de toekomst. Attitudes voorspellen beter of iemand zal passen in een toekomstige baan en of die het graag zal doen. 

Attitudegericht interviewen maakt je via een snelle en praktische methode een specialist in het inschatten van iemands attitudes. En je leert ook nog eens jezelf beter kennen! 

In de training krijg je antwoord op de volgende vragen: 

  • Wat is een attitude? Iedereen vindt attitudes belangrijk maar weinigen kunnen daadwerkelijk een bruikbare definitie formuleren. 
  • Wat is het attitudegericht interview? Een gestructureerd interview verhoogt de validiteit van het interview. De structuur helpt om snel en accuraat iemand in te schatten. 
  • Wat zijn herkenbare gedragsbeschrijvingen? Een attitude kan veranderen naargelang de context waarin je je bevindt. Een gedragsbeschrijving is een herkenbare beschrijving van het gedrag die hoort bij een attitude. 
  • Wat is de test- en feedbacktechniek? Je mag er niet zomaar van uitgaan dat je een geïnterviewde meteen correct inschat. Deze techniek helpt je om te weten waar je juist zit en te verbeteren waar je mis zat.

<<<BOEK HIER DE ONLINE OPLEIDING>>>