Slim Vergaderen

Inspirerende & creatieve recepten voor beter overleg en optimale besluitvorming!

WAAROM VERGADEREN ZO VAAK PUUR TIJDVERLIES IS

Meetings en vergaderingen geven zelden voldoening. Belangrijke discussiepunten blijven onbeslist, niet alles wordt besproken, er worden halve oplossingen gesuggereerd, niet iedereen participeert, etc. Werknemers vergaderen gemiddeld 6 uur per week, managers tot 23 uur per week. Vaak wordt de kwaliteit van deze vergaderingen als slecht ervaren, worden de vergaderingen als niet productief gezien en blijven andere belangrijke taken erdoor liggen.

“Probleemgericht vergaderen” heeft zijn dienst bewezen en is niet meer geschikt voor de complexiteit van ons werk en de huidige manier van samenwerken.


WAAROM U ANDERS MOET VERGADEREN

Je neemt geregeld deel aan werkvergaderingen of projectoverleg en je bent op zoek naar manieren om meer participatie te bekomen om met de groep/team tijdens een denkproces snel tot een gedragen resultaat te komen? Je krijgt boven tafel wat boven tafel moet komen zonder het probleem van emotionele obstakels, kibbelen en inefficiënte vergaderingen!

HET NIEUWE VERGADERMODEL : CREATIEVE OVERLEGVORMEN TOT BESLUITVORMING

We bieden ook een rits aan creatieve werkvormen aan die allemaal hetzelfde gemeen hebben: ze zijn laagdrempelig, onmiddellijk toepasbaar, ze hebben een ‘fun’-factor, ze houden de betrokkenheid hoog en houden de energie in een groep. Ze helpen bij het maken van de juiste keuzes.

‘Praktisch toepasbaar en oplossingsgericht’ is de leidraad doorheen deze workshop. Verder wordt ze doorspekt met tips hoe je op een succesvolle manier een overleg faciliteert en deelnemers in beweging krijgt. Wat werkt en wat werkt niet? Je ondervindt het in de praktijk door ook zelf de facilitatorrol op te nemen.

Doelstelling

 • Hoe wordt mijn vergadering een vergadering waar gedragen besluiten worden genomen en waar efficiënt en plezierig gewerkt wordt?
 • Wanneer we in groep samen komen hoe krijgen we de focus op wat voor iedereen belangrijk is, en hoe gaan we om met onderwerpen die alleen voor een subgroep belangrijk zijn.
 • Het beleven van interactieve teamconversaties? Wanneer pas je ze toe? Hoe pas je ze toe?
 • Hoe krijg ik uit veel ideeën/standpunten snel een gedragen overzicht/standpunt zonder lange emotionele vergaderingen.
 • Hoe prioritiseer ik efficiënter de to do’s?

Doelgroep

Wij richten ons met deze opleiding naar iedereen die binnen zijn/haar team interactief wilt werken en op een efficiënte manier echte dialoog wilt krijgen tijdens overleg, vergaderingen, brainstormsessies of workshops. Dat kunnen leidinggevenden/coördinatoren zowel als projectleiders, begeleiders, aankoop-, verkoop-, kwaliteits-, marketing-, communicatie- als ICT-verantwoordelijken zijn.

Inhoud

Programma

 • 5 mogelijke doelen van het overleg
 • Het verschil tussen klassiek vergaderen en het nieuwe vergaderen
 • Het onderscheid tussen Operationeel, Tactisch en Strategisch overleg
 • De nieuwe vergaderstructuur: de FEARED meeting diamant
 • Hoe krijg ik introverte mensen mee
 • Omgaan met moeilijke situaties tijdens vergaderingen
 • Werkvormen die dialoog bevorderen & ideeën genereren.
  • Vernissage,
  • Zeilboot,
  • Affiniteit mapping,
  • Breinschrijven,
 • Werkvormen die faciliteren om beslissingen te nemen.
  • Onderdompelen,
  • Prio Matrix,
  • Starten-Stoppen-Doorgaan,
  • WOW-HOW-NOW-matrix
  • Scrum

Methode

We blijven niet stilstaan bij de theorie maar oefenen de werkvormen dadelijk in.

 • Zeer interactieve workshop waarbij er ruimte is om te experimenteren en ervaringen te delen met de rest van de groep
 • Deelnemers werken in groep aan opdrachten
 • Deelnemers nemen ook zelf de facilitatorrol op of leren door te observeren hoe de trainer of de collega’s faciliteren
 • We werken aan de hand van verhelderende mappings- en speltechnieken
 • Onze instrumenten zijn plakbriefjes, posters en stiften
 • We werken waarderend en oplossingsgericht

De deelnemer maakt zelf een selectie uit de werkvormen die zouden kunnen aanslaan binnen zijn/haar organisatie en past die nadien toe. Elke deelnemer krijgt een kaartenset waarmee je handig aan de slag kan na de opleiding.

Meer info over de open workshops?

Wanneer?

12 december 2017 van 9u00 tot 17u00

Waar?

Leuven

Prijs?

590 € per persoon (50% als u via KMO portefeuille betaalt)

Nu: Speciale actie voor de workshop: schrijf in voor 2 personen aan 690 €!

Wil je nu inschrijven? Kalender